Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kartläggning digitala tjänster barn och unga Stockholmsregionen

RISE har jobbat tillsammans med Region Stockholm och Usify AB med att genomföra en kartläggning av behov av digitala tjänster bland barn och unga (0-25 år), samt att ta fram en generisk modell och systemkarta för att beskriva samband på systemnivå.

En överskådlig kartläggning av ekosystemet har utvecklats, som även innehåller befintligt utbud av digitala tjänster hos såväl offentliga som privata och idéburna verksamheter. Kartläggningen innefattar även individernas behov, förutsättningar hos verksamheter med uppgift att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och unga, samt makroperspektivet i form av regleringar, huvudmannafrågor etc.

Syftet med kartläggningen är att informera den politiska ledningen om behov av insatser för att utveckla ekosystemet för att därigenom ge underlag för prioriteringar och behovsmotiverade insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga med stöd av digitala tjänster.

Kartläggningen ska vidare ligga till grund för utvecklingen av en generisk modell/systemkarta för att beskriva personers upplevelse och behov av digitala tjänster i förebyggande, vårdande och eftervårdande faser, som Region Stockholm i nästa steg ska kunna tillämpa på fler områden.

Sammanfattning

Projektnamn

Kartläggning barn/unga Region Stockholm

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Innovationsledare

Projektstart

Varaktighet

2019-07-01

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Camilla Evensson

Kontaktperson

Camilla Evensson

Projektledare

+46 10 516 51 15

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.