Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Leksaksbiblioteket i Göteborg
Foto: Anna Zajc

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gatuplan

Såväl delningsekonomi som levande gatuplan står högt upp på agendan runtom i världen. Detta som ett sätt att skapa såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftar till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på plats i bottenplan på byggnader, kan bidra till värdeskapande för såväl fastighetsägare som det omkringliggande samhället. Ett område som har fått försvinnande lite uppmärksamhet tidigare.

Under de senaste åren har delningsekonomi fått allt mer uppmärksamhet runtom i världen. Delningsekonomin kan beskrivas som den del av ekonomin som består i att människor och organisationer delar, byter, hyr och lånar av varandra. Det kan exempelvis handla om teknik, möbler, kläder, tjänster, ytor och information.

Parallellt ser vi en utveckling i Sverige och internationellt där många städer och tätorter eftersträvar levande gatuplan, det vill säga lokaler i bottenvåningar på hus som innehåller verksamheter och karaktäriseras av återkommande dörrar och fönster samt ett tydligt samspel med det omkringliggande stadsrummet. Det här är dock inte enkelt att uppnå i tider av digital handel och externa köpcentrum.

Till saken hör att det mesta av såväl den forskning som det praktiska utvecklingsarbete som genomförs på ämnet levande gatuplan specifikt fokuserar på restauranger, caféer, barer och butiker. Lite arbete har gjorts med fokus på andra branscher, samhällssektorer och typer av verksamheter- inte minst när det gäller delningsekonomin.

Syftet med den här studien är att kartlägga och utvärdera hur delningsinitiativ bidrar till värdeskapande för fastighetsägare och omkringliggande områden i städer och tätorter. Förhoppningen är att resultatet kan underlätta för kommuner och fastighetsägare att göra plats för delningstjänster i bottenvåningslokaler. Studien genomförs inom ramen för Sharing City Göteborg, detta i samarbete med Göteborgs stad och det fastighetsägarkonsortium som deltar i utvecklingen av området Masthuggskajen i Göteborg. Här står levande gatuplan och delningsekonomi högt upp på agendan. I studien genomförs en internationell forskningsöversikt på ämnet samt intervjuer och annan datainsamling inom ramen för utvecklingen av Masthuggskajen. Studien kommer att resultera i en populärvetenskaplig rapport samt i ytterligare lättillgängligt material. 

Sammanfattning

Projektnamn

Delningstjänster och levande gatuplan

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2020-06-01

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Haben Tekie

Kontaktperson

Haben Tekie

Projektledare

Läs mer om Haben

Kontakta Haben

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.