Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kartläggning av aktivitet hos förare och passagerare

Projektet DRAMA undersöker hur man från kamerabilder automatiskt kan identifiera aktiviteter som personer utför i ett fordon. Detta kan användas för att förbättra interaktionen mellan fordonet och de som åker i fordonet, till exempel för att förbättra säkerhet och komfort. I DRAMA kommer vi att ta fram en prototyp för användning i fordon.

Syfte och mål

DRAMA-projektets syfte är att öka möjligheterna till interaktion mellan ett fordon och de personer som befinner sig i fordonet genom att ge fordonet information om kroppshållning, ansiktsuttryck och aktiviteter för dessa personer.

Ett fordon som vet mer om vad förare och passagerare i fordonet gör kan anpassa sitt beteende och sina egenskaper för att öka säkerhet och komfort.

Projektet syftar till att skapa och att sprida kunskaper som kan användas i framtida lösningar och produkter.

Målet är att ta fram en prototyp för användning i fordon som i realtid automatiskt kan identifiera personers kroppshållning, ansiktsuttryck och aktiviteter.

Utmaning

Projektet ska ta fram verktyg, metoder och algoritmer som kan användas för att från bildsekvenser från flera kameror, automatiskt och i realtid identifiera kroppshållning, ansiktsuttryck och aktiviteter för personer i en fordonsmiljö. Detta ska realiseras med hänsyn till begränsade resurser för beräkningskapacitet som kommer att finnas i ett fordon.

Lösning

Projektet kommer att ta fram ett system som samlar in bildinformation från flera kameror som är monterade i ett fordons kupé. Systemet kommer även att utföra beräkningar enligt de för projektet framtagna algoritmerna. Dessa algoritmer kommer troligen i hög grad vara baserade på maskininlärning.

Effekt

Projektet kommer att:

  • visa på möjligheter till ökad interaktion mellan personer i ett fordon och fordonet för användning för ökad säkerhet och komfort för de som åker i fordonet
  • lägga grund för nya innovationer och produkter baserade på den kunskap som produceras i projektet
  • ge nya kunskaper om bildbehandling, om maskininlärning, om interaktion mellan personer i ett fordon och fordonet samt om identifiering av intentioner och handlingar
  • bidra till utbildning på avancerad nivå i form av examensarbeten

Sammanfattning

Projektnamn

DRAMA

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

9.700.000 SEK

Partner

Smart Eye AB

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Thanh Bui

Läs mer om Thanh

Kontakta Thanh
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.