Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

IoT för framtidens materialförsörjning inom offentlig sektor

Projektet syftar till att lösa utmaningen med att förstå vilka produkter som finns i lager. Vi kommer att använda oss av Internet of Things (IoT) teknik för att mäta lagerstatus. Detta kan till exempel innefatta användning av RFID, NFC, QR-koder, computer vision samt AI eller maskininlärning för att analysera den data som skapas.

Syfte och mål

Projektet syftar till utveckla ett bra tekniskt stöd till offentliga organisationers logistikkedjor med realtidskontroll över aktuella lagersaldon ute hos slutanvändaren. Slutprodukten i projektet är ett upphandlingsunderlag framtaget utifrån logistiska analyser och utprovade teknologier hos de medverkande parterna. Målet är att testa och utvärdera teknologier för att stödja lagerhantering och formulera erfarenheterna till den tekniska delen av ett upphandlingsunderlag. Underlaget ska vara så generellt att det kan användas i flera typer av offentlig verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Med nya tekniska lösningar frigörs tid för vårdpersonal som inte längre behöver leta efter material. Mer tid ges till vård och en kvalitetsförbättring förväntas när vården har realtidskontroll över materialflöde i olika förråd. Nya behov runt materialflöden har också ökat i samband med pandemin. Framåt ser vi ytterligare behov för att säkra resiliens vid kris för det kommande nya civilförsvaret och framtidens robusta sjukvård. Projektet förväntas finna nya IoT-teknologier för användning i varuflöden och lagerhantering som är lämpliga och möjliga att upphandla för offentlig sektor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i olika faser med olika deltagare från de ingående parterna. I första fasen kommer materialförsörjningskedjan analyseras i regionen och de två deltagande kommunerna samtidigt som IoT-teknologier, testmiljöer och testartiklar kartläggs. Andra fasen handlar om att implementera lämpliga lösningar, utbilda personal, testa och utvärdera. I sista fasen framarbetas tekniska aspekter till ett upphandlingsunderlag, förutsättningar för sammanhållen logistikprocess mellan olika huvudmän och en vägledning till införande.

Sammanfattning

Projektnamn

IoT för materialförsörjning

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Deltagare, Teknisk koordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

SEK 3 228 182

Partner

Linköping Science Park, Linköpings Kommun, Kinda kommun

Finansiärer

IoT Sverige

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen