Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inventering av nationell och internationell testbäddskapacitet (INIT)

Vilka svenska test- och demoanläggningar - testbäddar och demonstratorer - har den potential och de ambitioner som krävs för att hävda sig internationellt? Och vad behövs för att fler ska lyckas? De frågorna vill vi på RISE besvara i ett projekt kallat INIT; Inventering av nationell och internationell testbäddskapacitet, på uppdrag av Vinnova.

Testbäddar i Sverige och i världen 

Första delen i projektet består av en inventering av existerande testbäddar runtom i Sverige. RISE driver förvisso många testbäddar i egen regi, men i detta projekt är testbäddar av alla typer och med alla olika huvudmän lika intressanta. Inventeringen sker huvudsakligen genom en enkät,och kompletteras med intervjuer. En första version av inventeringen ska finnas tillgänglig i juni 2021. Om du är intresserad av att delta i enkäten, ta gärna kontakt med oss.

Ur inventeringen ska därefter de testbäddar som bedöms ha internationell potential och ambitioner sållas fram. Ambitionen är att denna process ska vara inkluderande och iterativ – det är ju ett rörligt mål. Processen stärks av input om utländska testbäddar som kan vara potentiella partners eller potentiella konkurrenter. En tidig version av denna analys väntas finnas framme hösten 2021.

I arbetet med inventering och analys kommer vi att hitta goda exempel på testbäddar som redan idag har god internationell närvaro, och dra slutsatser kring hur de nått dit. Vi kommer också att hitta testbäddar vars internationella potential skulle kunna uppnås, givet rätt förutsättningar. Den sista delen av projektet har som ambition att hitta en modell för hur dessa testbäddar ska kunna få det stöd de behöver. Detta arbete ska presenteras sommaren 2022.

Projektets övergripande mål är att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft genom att fler svenska testbäddar får internationella kunder och partners, och på så sätt nå världsklass.

Är du nyfiken på att följa oss på resans gång? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev (länk i faktarutan till höger).

Projektbeskrivning INIT

Sammanfattning

Projektnamn

Inventering av testbäddskapacitet

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

20 månader

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Sofia Målberg

Kontaktperson

Sofia Målberg

Projektledare

+46 73 023 14 47

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adam Edström

Kontaktperson

Adam Edström

+46702579734

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.