Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Additiv tillverkning

Innovativa modelleringsstrategier för additiva tillverkningsprocesser

iMAT syftar till att öka tillverkningsindustrins konkurrenskraft genom att vidareutveckla hållbar additiv tillverkning (AM) för utmanande komponenter, med hjälp av avancerade digitala verktyg och system.

En stor utmaning inom robust AM-produktion är att kunna förutsäga det fysiska beteendet av komponenter under tillverkning. I projektet uppnås förutsägbarhet, eller ”prediktiv förmåga”, av tillverkningsinducerade defekter och avvikelser genom att utveckla numeriska modeller. De numeriska modellerna och metoderna verifieras och valideras experimentellt. I projektet utvärderas även tillämpning av Fysikinformerad maskininlärning (Fys-ML), viket potentiellt kan stärka den prediktiva förmågan ytterligare. Det slutgiltiga målet är att möjliggöra tillverkning av komponenter som är fria från byggdefekter.

Industrins behov av att effektivt designa för AM enligt principen ”first time right” ligger till grund för projektets forskningsaktiviteter kring modellering av Powder Bed Fusion-Laser Beam (PBF-LB). Genom att kombinera högupplösta modeller på detaljnivå med fullskalamodeller på komponentnivå kan tillräcklig beräkningsnoggrannhet uppnås för tillverkningssimuleringen, samtidigt som ingenjörs- och datortid hålls på acceptabla nivåer.

Projektet lägger stor vikt vid generering av validerande data, bland annat från smältpools-monitorering, baserat på metoder nära forskningsfronten. Arbetspaket kring fysikinformerad maskininlärning (Fys-ML) uppvisar stor potential.

Industriella demonstratorer där skademekanismer uppstår har identifierats. Utifrån dem studeras gemensamma utmaningar för forskningsfall på både labbskala och komponentnivå.

Innovationerna från projektet överförs till industrin genom den inbäddade kunskapen i modellerna, industriellt utvärderingsarbete, forskningskommunikation och projektets mötesstruktur.

I projektet samverkar ledande industri inom additiv tillverkning, forskare, mjukvaruleverantör för simulering samt maskinleverantör. Projektets anda är inkluderande med aktiviteter kopplade till bred kunskapsspridning via Applikationscenter för additiv tillverkning (AM Center), Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals (AM-Arena), internationella vetenskapskonferenser samt bidrag till universitetskurser på master- och doktorandnivå.

Sammanfattning

Projektnamn

iMAT

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

11 050 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Siemens Energy AB, Alfa Laval Technologies AB, Interspectral AB, MSC.Software Sweden AB, SLM Solutions AG

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
David Ohlsson

Kontaktperson

David Ohlsson

Forskare

+46 70 780 62 15

Läs mer om David

Kontakta David
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.