Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovations­platt­formar för hållbara attraktiva städer

Hur kan städer hantera stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, bostadsbrist, social polarisering, ungdomsarbetslöshet och äldres livskvalitet? I Kiruna, Stockholm, Borås, Göteborg, Lund och Malmö är innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling ett sätt att försöka hitta nya lösningar på stora och komplexa frågor.

Genom innovationsplattformarna har städerna identifierat hinder och prioriterat vad de vill arbeta med för att underlätta förnyelse och innovation. I arbetet utmanas såväl rådande strukturer för ledning och organisering som invanda arbetssätt och ekonomisystem.

Sedan 2016 koordinerar och processleder RISE samverkan och lärande mellan de sex innovationsplattformarna och bidrar med sammanställning och kommunikation av praktiska erfarenheter och lärdomar samt forskningsresultat. RISE är också engagerat direkt i flera av plattformarna, bland annat med projekt- och processledning och följeforskning. Den röda tråden i innovationsplattformarnas arbete är hur nya arbetssätt bäst kan understödjas av modern ledning och organisering av innovation.

Våren 2020 inleddes fas tre i Vinnovas satsning på innovationsplattformarna, med det RISE-ledda projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer.

Sammanfattning

Projektnamn

Innovationsplattformar hållbara städer

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, projektpartner

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen