Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Innovation för minskad smitta och AMR i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

Minskad spridning av antimikrobiell resistens (AMR) är nödvändigt för att i framtiden kunna bota relativt enkla, men potentiellt dödliga infektioner. Överdriven och felaktig användning av antibiotika till människor och djur samt otillräcklig hygien i vården och livsmedelskedjan är några viktiga orsaker till utvecklingen och spridningen av AMR.

Djursjukvård
Foto: Pixabay

Syfte och mål

Projektets mål är nya kommersialiserbara förebyggande åtgärder i form av probiotika och hygienlösningar/-tjänster som bidrar till en minskad spridning av AMR i samhället och därigenom en hållbar utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Vår vision är att minska spridning av smittämnen och AMR i samhället genom samverkande innovativa förebyggande åtgärder. Effekterna av projektet förväntas bli säkrare livsmedel, minskad sjuklighet och bättre djurhälsa. Detta innebär sänkt antibiotikaförbrukning, vilket bidrar till minskad resistensutveckling i samhället och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektets mål är nya kommersialiserbara förebyggande åtgärder, t ex probiotika och hygienlösningar/-tjänster, som kan bidra till en väsentlig sänkning av AMR i samhället.

 


Bacterier
Foto: Pixabay

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ingår två dellösningar (hygien och probiotika) där vi kommer att utveckla, testa, validera och implementera produkter, metoder och tjänster i utvalda testmiljöer. Konsortiet består av åtta aktörer från företag, akademi, institut och offentlig sektor. I steg 1 kommer fler aktörer att knytas till projektet, marknads-och omvärldsanalyser genomföras och en projektplan för ett samarbetsprojekt tas fram.Sammanfattning

Projektnamn

UDI AMR

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

500 000 kr

Partner

Teknisk mikrobiologi, Lunds universitet, SVA, SLU, Essity, Biogaia, Pure effect, Hyfs - hygiensjuksköterska i förskolan, Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Vinnova utmaningsdriven innovation steg 1

FN:s globala hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta