Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Handtvätt
Foto: Pixabay

Innovation för minskad smitta och AMR i barnomsorg, djursjukvård och l

Minskad spridning av antimikrobiell resistens (AMR) är nödvändigt för att kunna bota enkla, men potentiellt dödliga infektioner. Överdriven och felaktig användning av antibiotika och otillräcklig hygien i vården och livsmedelskedjan är viktiga orsaker till utveckling och spridning av AMR.

Syfte och mål

Projektets mål är nya kommersialiserbara förebyggande åtgärder i form av probiotika och hygienlösningar/-tjänster som bidrar till en minskad spridning av AMR i samhället och därigenom en hållbar utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Vår vision är att minska spridning av smittämnen och AMR i samhället genom samverkande innovativa förebyggande åtgärder. Effekterna av projektet förväntas bli säkrare livsmedel, minskad sjuklighet och bättre djurhälsa. Detta innebär sänkt antibiotikaförbrukning, vilket bidrar till minskad resistensutveckling i samhället och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektets mål är nya kommersialiserbara förebyggande åtgärder, t ex probiotika och hygienlösningar/-tjänster, som kan bidra till en väsentlig sänkning av AMR i samhället.

 

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ingår två dellösningar (hygien och probiotika) där vi kommer att utveckla, testa, validera och implementera produkter, metoder och tjänster i utvalda testmiljöer. Konsortiet består av åtta aktörer från företag, akademi, institut och offentlig sektor. I steg 1 kommer fler aktörer att knytas till projektet, marknads-och omvärldsanalyser genomföras och en projektplan för ett samarbetsprojekt tas fram.

Sammanfattning

Projektnamn

UDI AMR

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

500 000 kr

Partner

Teknisk mikrobiologi, Lunds universitet, SVA, SLU, Essity, Biogaia, Pure effect, Hyfs - hygiensjuksköterska i förskolan, Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Vinnova utmaningsdriven innovation steg 1

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Infektionskontroll

Mikroorganismer finns överallt omkring oss och även i oss. Många av dessa är helt ofarliga eller till och med nyttiga för oss, medan andra kan orsaka infektioner som i vissa fall kan få förödande konsekvenser vilket Covi…
Expertis

Hållbar animalieproduktion

En lönsam animalieproduktion är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Genom innovation, forskning och utveckling arbetar RISE för att förbättra djurvälfärd och djurhälsa inom svensk mjölk-, ägg-, fisk- och köttprodukt…
Expertis

Rengöring och desinfektion

Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier eller material är bäst? Hur mäter man renhet? Hur kan man resursoptimera sin rengöringsprocess?
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Område

Preventiv hälsa

Allt pekar på att preventiva insatser inom hälso- och sjukvård leder till bättre hälsa, både fysisk och psykisk. Samtidigt visar siffror från SCB att i genomsnitt ca 3% av hälso- och sjukvårdens utgifter sedan 2001 gått till föreb…
Expertis

Tillämpad tjänsteforskning och tjänstein

Att tillämpa tjänsteforskning betyder att vi utgår från en tjänstelogik när vi stödjer våra kunder och partners att möta sina och samhällets utmaningar och möjliggör för nya värdeerbjudanden som kan bli grunden för nya innovatione…
Område

Systeminnovation

För att förbättra samhällets förmåga att dra nytta av innovationer behövs såväl systeminnovation som governance innovation. Samhällets och näringslivets utmaningar är många och komplexa. Det går inte att lösa en isolerad fråga, so…