Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Tjörn vattenförsörjning

Ingen H2O-brist med IoT-list, framtidssäkring av små kommuner

Tjörn är en liten ö-kommun med långt dricksvattenledningsnät per anslutning och stort läckage. Genom ett nätverk av digitala vattenmätare kopplade till en IoT-plattform kan vattenläckage lokaliseras, åtgärdsbehov prioriteras och underhåll utföras. Detta skapar en hållbar vattenförsörjning.

Målet med projektet, som utförs med Tjörns kommun, är att utveckla en prototyp för att lokalisera vattenläckor med hjälp av data från smarta vattenmätare, AI-baserade nyckeltal och indikatorer samt en säker IoT-plattform.

Inom projektet kommer utrullning av digitala vattenmätare och därtill kopplad digital infrastruktur att genomföras samt utveckling av en prototyp på kommunövergripande IoT-plattform med vattenförsörjning som ett första pilotområde. Som en del av detta kommer identifiering av en kravspecifikation utifrån den lilla kommunens förutsättningar att genomföras samt säkerhetsanalys. Insamling av data kommer påbörjas samt analys och visualisering av data tillsammans med identifiering av kort- och långsiktiga organisatoriska utvecklingsområden kopplat till införandet av en kommunövergripande IoT-plattform. Inom projektet genomförs även en systematisk kunskapsöverföring i såväl ett internt som externt kunskapsnätverk.

Genom att åtgärda vattenläckage skapas en mer hållbar vattenresursantering då mindre vatten behöver beredas till dricksvattenkvalitet och distribueras vilket kräver energi och resurser. Då detta bidrar till minskat dricksvattenbehov minskas även belastningen på råvattentäkten som idag är maximalt nyttjad och man kan då undvika behovet att etablera nya råvattentäkter.

Sammanfattning

Projektnamn

Ingen H2O-brist med IoT-list

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Utförare, Expertis, Arbetspaketledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Guard

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
Olle Penttinen

Kontaktperson

Olle Penttinen

Forskare

+46 10 516 50 47

Läs mer om Olle

Kontakta Olle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.