Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Barn med VR utrustning
Foto: Jessica Lewis

Inclubit-360 för ökad inkludering genom VR & 360

Eskilstuna kommun, Kungsbacka kommun och RISE arbetar med att införa VR för att förbättra elevhälsan. På så sätt kan bland annat elever med psykisk ohälsa eller annan sjukdom delta live vid lektioner med ökad känsla av närvaro på distans.

Inclubit-360 syftar till att göra det möjligt för en elev som på grund av fysiskt hinder, sjukdom eller annan problematik inte kan ta sig till skolan, att kunna tillgodogöra sig och delta i den ordinarie  undervisningen som sker i klassrummet ändå – trots att eleven, läraren och klasskamraterna är i åtskilda rum. Tekniken har under hösten 2020 introducerats som idé för en handfull elever och dess vårdnadshavare som utgör målgrupp.

Detta sker via en teknisk utrustning/hårdvara bestående i VR-headset och en 360-kamera samt mjukvaran Inclubit-360. Eleven tar helt enkelt på sig VR-glasögon där eleven befinner sig, och kan då virtuellt befinna sig i klassrummet där undervisningen bedrivs.

En teknisk lösning med öppen källkod

Inclubit-360 bygger på öppen källkod och kan installeras på en server i kommunen. Det finns ingen sändväg från eleven till läraren eller kamraterna i klassrummet utan hanterar endast  strömmat material från kamerasändare till mottagaren. Sändningen inbegriper ingen lagring av personuppgifter och det finns inga inspelningsmöjligheter i mjukvaran. 

Inga molntjänster används, ingen data lagras och dataskyddsdirektivet följs till punkt och pricka. De personuppgifter som ingår i behandlingen är rörlig bild på klasskamrater och lärare i klassrummet eller platser i skolan där lärare har sin undervisning. Dessutom är förseningen i dataöverföringen närmast minimal jämfört med de vanligaste streamingtjänsterna på nätet. 

Nästa steg i utvecklingen

Inclubit-360 har stor potential och  till ett pedagogiskt verktyg, som integrerar powerpoint-presentationer och andra digitala hjälpmedel som används i klassrummet. Tekniken öppnar nya vägar att utveckla undervisningen och att öka den virtuella och fysiska närvaron i klassrummet, detta kan alla skolor ha nytta av. I dagsläget kan endast en elev i taget delta på distans i klassrummet, men på sikt finns planer på att bygga en säker miljö där fler elever kan vara med samtidigt. 

Kontaktupgifter till våra partners

Lév Grünberg, Utvecklare Kungsbacka kommun
E-post: lev.grunberg@kungsbacka.se

Ranald McDonald, Utvecklare Eskilstuna kommun
E-post: ranald.macdonald@eskilstuna.se

Konsekvensbedömning, DPIA och Samråd

Sammanfattning

Projektnamn

Inclubit-360

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Kungsbacka kommun, Eskilstuna kommun

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Intresseanmälan Inclubit-360

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla