Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Scania AXL
Foto: Dan Boman, 2019

In the Hub

Detta projekt utforskar hur användare ska interagera med förarlösa tunga fordon i framtidens uppkopplade transportsystem.

Syfte och mål

I takt med att teknik för automation, artificiell intelligens och uppkoppling utvecklas förändras människans roll vid samspel med fordon. Inom tunga transporter utvecklas arbetsmiljöer där en användare, eller grupp av användare, ska kontrollera ett flertal förarlösa fordon med hög automationsnivå inom en hubb (t.ex. gruva eller terminal), samt i trafik mellan hubbar. Detta projekt ska utforska och demonstrera hur människor ska interagera med förarlösa fordon i uppkopplade transportsystem. Målet är att utforma nya modeller för interaktion som bidrar till effektiva och säkra transporter inom och mellan hubb.

 Utmaning

Det saknas idag mycket kunskap om hur interaktionsdesign bör utformas för självkörande fordon, inte minst i de fall användaren inte sitter i fordonet. Utmaningarna i detta projekt består dels i att förstå användarnas framtida behov vid olika typer av användarfall, dels att utforma lösningar för interaktion som kan fungera i en verklig miljö.

Lösning 

Arbetet kommer fokusera på ett antal användarfall där interaktion med fordonen antas bli särskilt betydelsefull, samt där implementation är möjlig i ett tidigt skede vid introduktion av förarlösa tunga fordon. Arbetet kommer dels generera ny kunskap och nya modeller för interaktionsdesign, dels designkoncept för de olika användarfallen. Ett av designkoncepten utvecklas även till en mer produktionsnära prototyp som integreras i konceptbil eller simulator och utvärderas med användare.  

Effekt

Resultatet kommer kunna nyttjas inför implementationer av kontrollerade uppkopplade transportsystem i olika former av hubbar, men på sikt även i mer komplexa trafikmiljöer. Projektet kommer på så vis bidra till utveckling av effektiva transportsystem, samt att svensk fordonsindustri kan stärka sin konkurrenskraft vad gäller lösningar för interaktionsdesign med förarlösa fordon.

Sammanfattning

Projektnamn

In the Hub

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektledning, omvärldsanalys, användartester

Projektstart

Varaktighet

2022-10-31

Partner

Scania, Boliden Mineral, Icemakers

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.