Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ICEedge

I detta treåriga projekt bygger vi en experimentplattform och utvecklar spetskompetens för edge computing; distribuerad beräkningskraft nära datakällan. Vi utvecklar och sprider kunskap kring edge-teknologier och etablerar edge-kapacitet i innovationsmiljöer såsom 5G-testbäddar.

Bakgrund

Tillgång till distribuerad beräkningskraft växer fram som en nyckelfaktor för accelererad digital innovation. Krav på datasuveränitet, extremt låg fördröjning och ökad användning av AI är centrala drivkrafter för edge computing. Det kan också motiveras med begreppet datagravitation, det vill säga att applikationer och data dras mot varandra i nätverken. Edge computing är också nära förknippat med 5G och den potential för nya tjänster som 5G-arkitekturen erbjuder.

Syfte och mål

Vi vill stötta den svenska ICT-branschen med spetskompetens och infrastruktur inom edge computing. I syfte att öka innovationskraften och bidra till accelererad användning av AI och 5G i Sverige vill vi tillgängliggöra edge computing vid en rad olika innovationsmiljöer, såsom t ex svenska 5G-testbäddar.

Vårt mål är att stötta minst fem demonstratorer eller utvecklingsprojekt.  Vi har också som mål att tillsammans med partners bygga minst ett större projekt inom Horizon Europe kring edge computing.

Lösning

Vi bygger en plattform för edge computing som kompletterar ICE datacenter och gör det möjligt att experimentera och utveckla applikationer med datacenterliknande beräkningskraft på ett fåtal millisekunders avstånd, som t ex edge AI eller rendering av innehåll för högkvalitativ AR/VR.

Vårt erbjudande omfattar dels ett hård- och mjukvarupaket med utvecklingsmiljö och den kompetens som krävs för att komma igång.  Vi bygger ut Edge-kapacitet i innovativa testbäddar och utvecklar test- och democase i projekt tillsammans med partners. Samtidigt bygger vi ledande kunskap kring plattformen och de teknologier som ingår i ett starkt erbjudande kring edge computing.

En viktig del av projektets arbete är att engagera företag inom svensk ICT, som på sikt skall ingå i ett gemensamt ekosystem. Detta gör vi genom en serie av öppna seminarier och event.

Sammanfattning

Projektnamn

ICEedge

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Finansiärer

ICT Sweden

Projektmedlemmar

Evenemang

Prata med oss om Edge

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen