Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Energisystem

Hydrogen Light System

Projektet HyLite, Hydrogen Light Systems, ska se över möjligheten att lagra, transportera och regenerera kraft från vätgas med lokalt ursprung.

Det finns ett stort behov av rena, effektiva och robusta energisystem. Funktionen och utvecklingen hos vårt energisystem sker inte idag med den hastighet som krävs, givet den omställning som samhället genomgår. När vi nu dessutom går mot mer fluktuationer i nordisk energiproduktion, finns ett större intresse för och behov av stabil och lokalproducerad kraft.

Projektet ska utforska och designa en systemlösning som visar på möjligheten att kombinera lokala energisystem, avseende funktion och säkerhet, som en del av ett integrerat överordnat cirkulärt energisystem. Det lokala energisystemet ska även kunna fungera som ett eget fristående system, och projektet vill visa på möjligheten att framställa elkraft från lokala källor som möjliggör balansering i nätet och kapar effekttoppar. Energisystemet ska kunna tillverkas med en hög återvinningsgrad, där vitala delar är tillverkat av lokalt utvecklat stål, baserat på huvudsakligen återvunnet material, som alternativ till fossilbaserade komponenter.

Målgrupper och mål

Projektets målgrupper är fastighetsägare, akademi, boende, kommuner och samhällsplanerare. En förflyttning mot hållbara och förnyelsebara energisystem kräver engagemang från, och samverkan mellan, flera olika aktörer, exempelvis nationella myndigheter, lokala räddningstjänster, projekterare och byggbranschen.

Målet är att projektets resultat i nästa steg leder till en demonstration av ett innovativt, fastighetsintegrerat, smart energisystem som interagerar med användaren och automatiskt inhämtar data från vädertjänster och elpriser, för att på bästa sätt åstadkomma en intelligent styrning av systemet. Vidare ska systemet ha en egen lokal förnybar energikälla vilket gör produktionen lokal och utsläppsfri.

Intressenter är exempelvis fastighetsägare och/eller aktörer som har intresse i att skapa ett mer resilient energisystem. Tillsammans med lokal produktion kan systemet fungera både enskilt eller som reservkraft till elnätet.

RISE del i projektet

RISE arbetar i projektet med utvärdering av genomförbarheten av de tekniska lösningarna men också med potentialen för implementering i ett samhällsperspektiv. Dessa perspektiv angrips genom att se över de lagar och regelverk som gäller och genomföra en riskbedömning samt simulering av energisystemet för dimensionering och styrning. Innovationer är centralt för omställning, men de kräver förändring av lagar och normer för att bli en del i den nya designen.

Sammanfattning

Projektnamn

HyLite

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare

Projektstart

Varaktighet

Två år

Total budget

4 498 000 SEK

Partner

Familjebostäder i Göteborg, Sandvikens kommun, Alleima StripTech, Nordic Hydrogen Solutions, NITIU, Luleå tekniska universitet, FOJAB arkitekter

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Karin Nilsson

Verksamhetsledare

+46 70 530 37 67

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.