Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Flis

HTL Hydrotermisk förvätskning av restströmmar från skogs- och jordbruk

För att öka lönsamheten vid all processning av lignocellulosa är det en nödvändighet att värdet av
de olika delströmmarna från processen och råvaran maximeras. Vid olika processer baserade på
vedråvara produceras alltid delströmmar, exempelvis sågspån, lignin och bark.

I regel förbränns dessa för att generera energi för intern användning, men det saknas tydliga raffineringskoncept för att skapa ett högre värde än energivärdet. Dessutom finns stora mängder avverkning och gallringsrester som inte har någon användning i större skala. Oftast är det små, lokala företag som hanterar dessa material.

Ett koncept för att åstadkomma ett högre värde och ett breddat användningsområde av dessa delströmmar är att producera en bioolja genom en hydrotermisk förvätskningsprocess; resultatet från denna process kan liknas vid en förnybar version av fossil råolja. Biooljan kan användas som en förnybar eldningsolja eller uppgraderas vidare mot fordonsbränsle, samt har potential att kunna användas för framställning av kemikalier och material.

Sammanfattning

Projektnamn

HTL

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Project leader

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

6 077 900

Partner

Sveaskog, RISE Processum, Holmen Energi, Lantmännen Agroetanol, SEKAB E-technology, RISE, Övik Energi, NiNa Innovation

Finansiärer

Vinnova, RISE Processum, Holmen Energi, Lantmännen Agroetanol, SEKAB E-technology, RISE, Sveaskog, Övik Energi, NiNa Innovation

Projektmedlemmar

Linda Sandström

Kontaktperson

Linda Sandström

Enhetschef

Läs mer om Linda

Kontakta Linda

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.