Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
ambulance

Holistisk och integrerad nödsituation hantering

I det här projektet avser vi utveckla ett holistiskt och integrerat system för hantering av nödsituationer som inkluderar prehospital diagnostik, sjukhusval, navigering av nödfordon, smart infrastrukturanpassning, kontroll av trafikflöden och hantering av trafikstockningar, trådlöskommunikation och systemintegration.

Effektiv hantering av nödsituationer är viktig för att uppnå visionen om noll dödade i trafiken. Det kräver dock ett effektivt samarbete mellan bland annat sjukvård, larmcentraler, polisen, infrastrukturplanerare och trafikoperatörer något som behöver förbättras avsevärt både i Kina och i Sverige. I det här projektet avser vi utveckla ett holistiskt och integrerat system för hantering av nödsituationer som inkluderar prehospital diagnostik, sjukhusval, navigering av nödfordon, smart infrastrukturanpassning, kontroll av trafikflöden och hantering av trafikstockningar, trådlöskommunikation och systemintegration. Projektet kommer att utföras i samarbete med ett kinesiskt forskarteam som leds av Changjiang Professor Wei Wang, som är en av de mest inflytelserika transportforskare i Kina med över 30 års erfarenheter inom nödhantering. Det svenska teamet består av fyra forskningsinstanser (Chalmers tekniska högskola: trafikflödesstyrning, RISE: systemintegration, Uppsala universitet: optimal ruttval och VTI: trafiksäkerhet och nödhantering) och fyra industriaktörer (Medfield diagnostics AB: utrustning för snabb prehospital diagnostik; H&E Solutions: fordonsutrustning för trådlöskommunikation; WSP AB: Intelligent infrastruktur och tjänsteleverantör; FellowBot AB: platsplanering för nödfordon). Marknadspotentialen och samhällsnyttan av den föreslagna forskningen är enorma. Genom att förbättra dagens hantering av nödsituationer i trafiken kan tusentals liv räddas och det ultimata målet om noll döda i trafiken kan bli mer realistiskt. Den utvecklade tekniken och utrustningen kan dessutom användas inom andra områden som evakuering och katastrofrespons.

Sammanfattning

Projektnamn

HIEM

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

8,054,000 SEK

Partner

Chalmers, EVAM, Medfield diagnostics, VTI, Uppsala Universitet , WSP, Fellowbot AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Senior Researcher

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.