Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Glödlampor

Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning

Går det att minska resursförbrukning, klimatpåverkan och energibehov genom andra sätt att köpa ”belysning”? Blir det dyrare och krångligare? Projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning har undersökt vad som driver och hindrar kunder och fastighetsbolag att köpa ljus som tjänst i stället för att själv äga och förvalta armaturer.

Projektet vill öka förståelsen mellan leverantörer och kunder för hur behovet av ljus kan tillgodoses, och vilka risker, möjligheter och förutsättningar som skiljer anskaffande av ljus i ett linjärt relativt i ett cirkulärt affärssystem.

Genom fallstudier och branschdialog har projekt kartlagt privata och offentliga kunders vilja och möjlighet att agera cirkulärt i relation till sitt behov av ljus inomhus. Projektet har skett i bred samverkan över affärsekosystemet, från tillverkare och leverantörer till kunder och branschorgan.

 Projektet har undersökt hur affärsmodellen ljus som tjänst påverkar förutsättningarna för att olika åtgärder för ökad hållbarhet också blir av, tagit fram hypoteser kring vad som hindrar kunder att köpa ljus som tjänst, och gett förslag på hur affärsmodellen ljus som tjänst och dess förutsättningar skulle kunna vidareutvecklas i en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer i skriften Ljus som tjänst - populärvetenskaplig projektsammanfattning

Slutseminarium

Rapporter och publikationer från projektet

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär belysning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Till 2022-05-31

Partner

Brighteco, Chalmers industriteknik, Castellum, Tierpsbyggen, LED Lease

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Lukas Hallquist

Kontaktperson

Lukas Hallquist

Läs mer om Lukas

Kontakta Lukas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.