Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Automatiserad_korning

HEADSTART, Harmonised European Solutions for Testing Automated Road Transport

Automatiserade fordon spås kunna ge båda säkrare och mer hållbara transporter på de europeiska vägarna. Forskningsprojektet HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra.

Syfte och mål

HEADSTART ska ta fram testmetoder för att visa att funktionerna som används vid automatiserad körning är tillräckligt säkra. Projektet siktar in sig på de funktioner som rör positionering, kommunikation mellan fordon och cybersäkerhet. För att de automatiserade funktionerna ska vara tillräckligt säkra måste alla dessa tre egenskaper vara tillförlitliga.

Utmaning

Säkerhet är en grundförutsättning för att kunna utnyttja automatiserad körning. Samverkan mellan förare, fordon och infrastruktur måste fungera på ett säkert sätt i trafikmiljön. Vi trafikanter behöver kunna lita på automatiseringen.

Lösning

Projektet är ett samarbete mellan partners från nio europeiska länder och ska pågå i tre år, 2019 - 2021. De svenska deltagarna Chalmers tekniska högskola, RISE, AstaZero, Volvokoncernen och Veoneer samlas inom SAFER, centrum för fordons- och trafiksäkerhetsforskning.

Projektet är organiserat i följande arbetspaket:
WP1: Use cases and requirements
WP2: Test, validation and certification methodologies and procedures
WP3: Procedures, environments and Tools
WP4: Application and demonstration
WP5: Expert network and international cooperation
WP6: Communication and Dissemination
WP7: Coordination and management.   

Effekt

HEADSTART samlar ett flertal intressenter som utnyttjar kunskapen från europeiska och nationella aktiviteter för utvärdering av CAD (Connected and Automated Driving). Konsortiet och tillhörande intressenter kommer att utveckla specifika metoder och verktyg som saknas och harmonisera hela strategin att nå en europeisk lösning för testning, validering och certifiering av automatiserade vägfordon. Detta kommer att vara uppnås genom internationellt samarbete med industrin, akademin och beslutsfattare i ett expertnätverk.


Sammanfattning

Projektnamn

HEADSTART

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

5 999 185,75 Euro

Partner

Chalmers tekniska högskola, AstaZero, Veoneer, Volvokoncernen

Finansiärer

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824309

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Jan Jacobson

Kontaktperson

Jan Jacobson

Senior projektledare

+46 10 516 56 97
jan.jacobson@ri.se

Läs mer om Jan