Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

HASPOC: Högsäkerhetsprodukt på COTS plattformar

Projektet syftar till att utveckla en säker virtualiserad plattform på COTS (ARM) med verifierad och Common Criteria-certifierade säkerhetsegenskaper.

Projektet syftar till att utveckla en säker virtualiserad plattform på COTS (ARM) med verifierad och Common Criteria-certifierade säkerhetsegenskaper. Plattformen ska utgöra en bas för utveckling av resurssnål och effektiv inbyggd säkerhetsfunktionalitet i kritisk infrastruktur och produkter. Den ska uppfylla strikta och starka säkerhetskrav som industri och samhälle, inklusive slutanvändare, möter från en snabbt försämrade cyber-hot situation. Vi noterar att attackerna blir signifikant mer avancerade och diversifierade. 


Sammanfattning

Projektnamn

HASPOC

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Atsec@sec, Ericsson, Royal institute of technology (KTH), Sectra, T2 Data, Tutus Data

Projektets webbplats

Projektmedlemmar