Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
HÅVA rykande avloppsbrunn
Foto: Magnus Arnell

Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Merparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av varmvatten i hushåll och industrier. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet. Denna värme återvinnas på eller uppströms avloppsreningsverket. Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön? Projektet syftar till att göra en hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten för att svara på den frågan.

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Lejonparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av tappvarmvatten i hushåll och industrier. Enligt en studie från energimyndigheten använder varje svensk 1150 kWh/år för uppvärmning av varmvatten. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet.

Med hjälp av värmeväxlare eller värmepump kan denna värme återvinnas antingen i fastigheten, i ledningsnätet eller på avloppsreningsverket. Temperaturen och energivärdet i vattnet minskar ju längre nedströms i systemet dessa installeras. Teknik för värmeåtervinning finns på marknaden och används i kommersiell skala utomlands och på vissa ställen i Sverige. Att utvinna värmen ur avloppet är emellertid förenat med vissa osäkerheter och utmaningar. Bland annat riskerar en lägre temperatur på avloppsvattnet att försämra reningen i reningsverkets biologiska processer. Värmeåtervinning ur avloppsvatten är därför reglerat idag och kan inte utföras i så stor omfattning som är tekniskt möjligt.

Projektet syftar till att göra en hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten. Hela systemet ingår: från varmvattnets uppkomst i fastigheterna, värmeåtervinning, förluster i ledningsnätet samt påverkan på avloppsreningsverket. Syftet är att svara på frågan om värmeåtervinning kan implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön.

Publikationer

Saagi, R., Arnell, M., Wärff, C., Ahlström, M., Jeppsson, U. (2022), City-wide model-based analysis of heat recovery from wastewater using an uncertainty-based approach. Science of the Total Environment (accepted).

Arnell, M., Saagi, R., Wärff, C., Ahlström, M. och Jeppsson U. (2021), Värmeåtervinning ur avloppsvatten - Energiåtervinning och påverkan på avloppssystemet. SVU-rapport 2021-26, Svenskt Vatten, Stockholm.

Saagi, R., Arnell, M., Reyes, D., Wärff, C., Ahlström, M. och Jeppsson, U. (2021), Modelling temperature dynamics in sewer systems - Comparing mechanistic and conceptual modelling approaches. Water Science and Technology (accepted). Open Access [Ladda ner]

Arnell, M., Ahlström, M., Wärff, C., Saagi, R. och Jeppsson, U. (2021), Plant-wide modelling and analysis of WWTP temperature dynamics for sustainable heat recovery from wastewater. Water Science and Technology, vol. 84, no. 4, pp. 1023-1036. Open Access [Ladda ner]

Saagi, R. och Arnell, M. (2021), Upstream heat recovery impacts on Käppala WWTP performance - Model-based analysis combining sewer tunnel and WWTP. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7282)/1-16/(2021). [Ladda ner]

Arnell, M. och Saagi, R. (2020), Modelling of heat recovery equipment. Technical Report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7280)/1-8/(2020), Lund, Sweden. [Ladda ner]

Wärff, C. (2020), Household wastewater generation model. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7279)/1-29/(2020), Lund, Sweden. [Ladda ner]

Wärff, C., Arnell, M., Jeppsson, U. Sehlen, R. (2020), Modelling heat recovery potential from household wastewater. Water Science and Technology 81(8), 1597-1605. Open Access [Ladda ner]

Reyes, D. (2019), Modelling Heat Recovery from Urban Wastewater Systems - Case Study from Malmö. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7270)/1-63/(2019). Original: MSc Thesis, Division of Water and Environmental Engineering, Dept of Chemical Engineering, Lund University, Lund, Sweden. [Ladda ner]

Arnell, M., Lundin, E., Jeppsson, U. (2017), Sustainability Analysis for Wastewater Heat Recovery - Literature Review. Technical report, Division of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, LUTEDX/(TEIE-7267)/1-41/(2017), Lund, Sweden. [Ladda ner]

Sammanfattning

Projektnamn

HÅVA

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Forskare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

6 000 000

Partner

Lunds universitet, VA Syd, Tekniska Verken i Linköping AB, Käppalaförbundet, AB Stångåstaden, Sweden Water Research

Finansiärer

FORMAS, Svenskt Vatten Utveckling, Projektpartners

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser
Magnus Arnell

Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.