Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
The process of converting recycled ocean waste for testing.

Hållbara och motståndskraftiga mikrofabriker för cirkulär ekonomi

SuRF-LSAM lägger grunden för framtidens globala nätverk av mikrofabriker för cirkulär ekonomi.

SuRF-LSAM väver samman de tidigare steg 1-projekten OCEAN-LSAM och SPARSAM genom att etablera två mikrofabriker för cirkulär ekonomi i Sverige och Portugal.

Genom identifierade användningsområden, och med stöd av partners, kommer SuRF-LSAM att underlätta vidareutvecklingen av ett nätverk av hållbara och resilienta LSAM-mikrofabriker. Projektet kommer att utveckla en modell för att beräkna de faktiska värdena på LSAM för cirkulär materialproduktion och därigenom underlätta efterfrågestyrd cirkulär produktion som kan flyttas närmare kunden i en mikrofabrik eller ett ”factory-in-a-box” mobilkoncept. Således stärker SuRF-LSAM inte bara den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft, utan gör det också möjligt för den svenska industrin att vara en global föregångare genom att digitalt omvandla produktionen för en verkligt cirkulär ekonomi.

Mikrofabrikskonceptet är ett nytt tillvägagångssätt med potential att revolutionera tillverkningen. Konceptet inkluderar sortering, strimling och återvinning av insamlade avfallsmaterial till sekundära råmaterial, samt produktion av nya delar inom samma anläggning med hjälp av LSAM.

Projektet drar nytta av partnerskapets expertis och nätverk samt svenska industriella framsteg i etableringen av de två mikrofabrikerna:

  1. Peniche, Portugal, för SuRF-LSAM-partner Ocean Tech Hub Lda, som deltog i steg 1 Ocean-LSAM.
  2. Stockholm, Sverige, för SuRF-LSAM-partner Brandworks AB.

SuRF-LSAM främjar interaktion och kunskapsutbyte mellan mikrofabrikerna genom att etablera ett initialt nätverk mellan de första två mikrofabrikerna. Genomförbarhetsstudier utförs med hjälp av leveranskedjemodeller och parametrar relaterade till cirkulära scenarier för att fastställa vilka produkter som är optimala för lokal LSAM-produktion. Detta kommer att underlätta ett LSAM-mikrofabriksnätverk där globala och lokala partners bidrar med sina kompetenser och etablerar ytterligare mikrofabriker.

Vidare avser SuRF-LSAM skapa en beräkningsmodell för att ersätta verkliga LSAM-experiment. Med fokus på materialegenskaper och processnivå vill projektet avancera tidigare studier om AM-processen och digitalisering. Resultat från digitala tvillingar kommer att förbättra befintliga konstruktioner och underlätta en effektiv utvärdering av nya idéer och produkter. Dessa aktiviteter kompletteras med forskning på materialnivå, för att optimera blandningsprocessen för återvunna polymerer, följt av nödvändig multifysisk karakterisering i olika nivåer, vilket möjliggör mikrofabrikseffektivitet.

LSAM-mikrofabriker som använder återvunna polymerer möjliggör en högre grad av flexibilitet och hållbarhet än traditionell tillverkning, till exempel formsprutning. De kommer också att göra den svenska industrin mer motståndskraftig mot framtida osäkerheter, såsom råvarubrist, pandemier, krig och naturkatastrofer.

Initiativet bidrar till att förbättra EU:s återvinningsgrad av plastavfall, som ligger på cirka 30%, och till att minska framtida användning av ny plast, vilket är av stor vikt då plastproduktionen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Således bidrar SuRF-LSAM också till fyra av FN:s hållbarhetsmål.

Sammanfattning

Projektnamn

SuRF-LSAM

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

28 601 709 SEK

Partner

Chalmers University of technology, Adaxis AB , Add:North AB, Artex AB , Brandworks AB , Ekbacken Studios AB , PaperShell AB, The INDUSTRY Sweden AB , AGIX, Lda, Portugal , Ocean Tech Hub, Lda, Portugal , Penimar, Lda, Portugal, Polytechnic Institute of Leiria (IPL), Centre for Rapid and Sustainable Product Development (CDRSP), Portugal , ScalesOceans Lda, Portugal, University of Coimbra, Civil Engineering Department, Portugal

Finansiärer

VINNOVA, Produktion2030

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Mohammad Rouhi

Kontaktperson

Mohammad Rouhi

Forskare

+46 10 228 49 68

Läs mer om Mohammad

Kontakta Mohammad
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Markus Eriksson

Kontaktperson

Markus Eriksson

Forskare

+46 73 398 23 36

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.