Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
escooter in the city

Hållbar utveckling av delad mikromobilitet och multimodal transport

Projektet syftar till att kartlägga sambanden mellan delad mikromobilitet och transitnät, samt andra transportsätt, under olika förhållanden. Resultaten av studien, tillsammans med modellering av användarbeteende, kommer att användas för att utveckla gemensamma planerings- och optimeringsmetoder för transportsektorn.

Den delade mikromobiliteten som en del av ett multimodalt transportsystem kräver kvantitativ analys för att förstå dess användning och samspel med befintliga transportsätt. Ett multimodalt system för SMS-transporter bör vara ett integrerat transportsystem snarare än enkel kombination. Detta kräver förståelse för hur SMS ersätter andra transportsätt i olika stadskontexter, planerings- och optimeringsmetoder för att underlätta övergång till energieffektiva transportsätt och effektiva förvaltningsinstrument för att få heterogena användare att använda multimodala system för SMS-transporter.

Genom att utnyttja stora datamängder från olika källor kan eFAST dechiffrera samspelen mellan SMS och andra transportsätt i olika stadsområden, vilket går bortom en generell vy på aggregerad stadsnivå. Högupplösta modeller kommer att utvecklas för att uppskatta vilka transportsätt som ersätts av varje enskild resa med SMS och för att analysera miljöeffekter.

Med ökad tillgänglighet och konnektivitet som fokus och samtidigt för att säkerställa jämlikhet och hållbarhet kommer eFAST att undersöka gemensamma planerings- och optimeringsmetoder för att integrera SMS i transportsystemet för att locka till sig en övergång till energieffektiva transporter.

Med en människocentrerad design kommer eFAST att integrera användaracceptans och övergångsbeteenden för SMS-integration med hänsyn till psykologiska faktorer och användarheterogenitet i resekontexter och socioekonomiska attribut.

Genom att kombinera resultaten siktar eFAST på att ge stöd till städer med olika sammanhang för att planera framtida energieffektiv mobilitet med SMS som en del av det energieffektiva samhället.

Sammanfattning

Projektnamn

eFAST

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

26 månader

Total budget

4 664 800

Partner

Chalmers

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Forskare

+46 10 228 40 64

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.