Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
skolmåltid, hållbar
Foto: Public domain

Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Antal ätande, nutrition, klimatavtryck, svinn mm. Det är många dataflöden som omger en skolmåltid. Projektet, Hållbar skolmåltid genom digitalisering, ska fånga upp, omvandla och visualisera informationen i en digital lösning som kan ge beslutsfattare bra underlag till hur en skolmåltid bör byggas upp för att vara hållbar i ett brett perspektiv.

Det finns många dataflöden som är relevanta för en skolmåltid idag. Det handlar om vilken frånvaro det finns på skolan, vilken nutrition den serverade maten har, var maten kommer ifrån, vilket klimatavtryck man gör, hur mycket av olika sorters livsmedel som serveras, vilket svinn det blir och mycket annat. Allt detta är intressant när man ska planera för hur en skolmåltid bör byggas upp. Skolmåltiden är en del av skolans utbildningsverksamhet och utifrån ett folkhälso- och lärandeperspektiv är skolmåltiden en outnyttjad resurs.

Användbar måltidsdata

Det finns idag flera olika verktyg som samlar in data inom delar av skolmåltidsverksamheten. I förstudien kunde vi se att i flera processer inom skolmåltidsverksamheten finns det relevant data men den samlas inte in. Vi kunde också konstatera att i de fall man samlar in data så processas, bearbetas och visualiseras den inte på ett sådant sätt att den kan användas för att underlätta och förenkla styrning av verksamheten.

Portal ska hjälpa till att utveckla skolmåltiden

Vi kommer i det här projektet ta fram en prototyp till en portal som gör det möjligt för kommuner och företag verksamma i skol- och skolmåltidsbranschen att på ett enkelt sätt kunna medverka till hållbar utveckling av skolmåltiden. Genom portalen kan data från olika system, verktyg och tjänster samspela med andra data och sammanvägt ge värdefulla insikter om verksamheten.

Visualisering för olika målgrupper - från elev till skolledning

Vi kommer även titta på vad och hur det bör visualiseras för att passa olika grupper; personalen i skolrestaurangen, ledningen i skolmåltidsverksamheten, elever och pedagoger. Projektet har en bred sammansättning av aktörer som involverar elever, pedagogisk personal, ledning, skolmåltidspersonal och leverantörer. Detta grundar för att kunna skapa en hållbar lösning som svarar upp mot alla målgruppers/intressenters behov.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar skolmåltid med digitalisering

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

9 050 000

Partner

Arboga kommun, Burlövs kommun, Helsingborgs stad, Kungsbacka kommun, Lidingö stad, Södertälje kommun, Västerviks kommun, Mashie Foodtech Solutions, Vklass, Klimato, Sveriges elevkårer, Vepred

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion
Ann-Sofie Mårtensson

Kontaktperson

Ann-Sofie Mårtensson

+46 10 228 48 17

Läs mer om Ann-Sofie

Kontakta Ann-Sofie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.