Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gipsapplicering

GYPREG - minska näringsläckage från åkermark med gips

För att minska övergödning i Östersjön, floder och sjöar och minska behovet av gödsling behövs nya metoder för att förhinda näringsläckage från åkermark. Stora försök i Finland har visat på att tillsättning av gips snabbt kan minska förlusterna av fosfor. I GYPREG ska möjligheterna för detta undersökas i flera länder runt Östersjön.

Det är brist på bra metoder för att minska näringsläckage från jordbruksmark, speciellt fosfor och speciellt i ekologisk odling. Förutom att näringsförlusterna betyder att man måste gödsla mer för att hålla uppe produktionen så är det ett stort problem att näringen läcker ut i vattendrag vilket leder till övergödning och i förlängningen algblomning och andra problem. För att återställa Östersjöns ekosystem är det därför viktigt att minska näringsläckaget från åkermarken.

Tillsättning av gips på åkermark kan minska läckaget av fosfor genom att öka aggregatstabiliteten vilket gör att jorden binder up fosforet bättre. I Finland produceras stora mängder gips som en biprodukt av konstgödselframställningen. Därför har flera stora projekt utförts i Finland, t.ex. SAVE, där man har visat att gips kan ha stor effekt på fosforutlakningen, till och med i hela vattenavrinningsområden. 

GYPREG-projektet, som delfinansieras av EU's program Interreg Baltic Sea Region, ska testa och demonstrera möjligheterna att gips på åkermark i andra länder runt Östersjön såsom Sverige, Polen, Lettland och Lituaen. 

I Sverige kommer vi att: 

  1. Överföra kunskapen från de finska försöken till svenska intressenter översatt till svenska.
  2. Göra en GIS-analys över arealen där det är mest relevant att använda gips på åkermark.
  3. Utföra labbexperiment där vi testar effekten av gips och gips/kalkblandningar på svenska jordar.
  4. Utföra fältförsök med gips. 
  5. Utföra demonstrationer för svenska intressenter. 

Vill du få en överblick över GYPREG-projektet och dess aktiviteter i Sverige kan du titta på inspelning av första GYPREG-webbinariet från 10/4-2024. Här är del 1 och del 2.  

Sammanfattning

Projektnamn

GYPREG

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2,74 MEURO

Partner

John Nurminen Foundation, Race For The Baltic, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Union Farmers Parliament

Finansiärer

Baltic Sea Interreg

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Fereshteh Pourazari

Kontaktperson

Fereshteh Pourazari

Forskare

+46 10 516 69 21

Läs mer om Fereshteh

Kontakta Fereshteh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Ringselle

Kontaktperson

Björn Ringselle

Forskare

+46 10 516 69 42

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.