Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
GRÄV IN
Foto: Linn Malmen

Gruvindustrin ändrar värden och innovationstakten

För att öka innovationskraften inom Gruv och metallnäringen har innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation valt att aktivt fokusera på hur branschen, med sig själva i spetsen, kan jobba för ökat inkludering i alla led.

Branschen behöver bli mer innovativ samt attraktiv för fler och ett mer inkluderande klimat är förutsättning för att fler idéer ska nå sin fulla potential. Genom att utnyttja den plattform som Swedish Mining Innovation är och ta avstamp i det påbörjade arbetet som finns inom, vill projektet öka kunskapen om normkreativ innovation och därmed både öka innovationstakten och attraktionskraften i branschen.

Inom ramen för Agenda 2030 är mål nr 5, ökad jämställdhet en viktig parameter. Att vi fördelar resurser jämställt mellan män och kvinnor är en förutsättning för ökad innovationstakt och tillväxt. Enligt FN skulle Sveriges tillväxt öka med 21 % om vi åstadkom en mer jämställd fördelning av resurser. Utifrån detta jobbar RISE med normkreativ innovation och jämställdhetsintegrering som metod för att skapa bättre, mer innovativa lösningar som fungerar för fler. Att ha en jämställd organisation, branch är en bra grund för en hållbar innovationsinfrastruktur. 

Detta har Swedish mining tagit fasta på i sitt projekt där de ser över hur de kan påverka de projekt de finansierar att inkludera jämställdhet i högre utsträckning och gå till att projekten ser jämställdhet som en resurs och tillgång för tillväxt. 

Sammanfattning

Projektnamn

GRÄV IN

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

250 000

Partner

Swedish Mining Innovation

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

+46 10 516 56 18

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.