Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grön vätgas från ett samhällsekonomiskt perspektiv

Det här projektet undersöker, ur ett större systemperspektiv, de samhällsekonomiska konsekvenserna av de olika val som kan göras kring produktion och distribution av vätgas och den relaterade infrastrukturen. Projektet syftar till att besvara denna fråga genom att fokusera på två värdekedjor, elektrobränslen och fossilfritt stål.

Två konfigurationer av värdekedjan för elektrobränslen, en med vätgasledning för att transportera vätgas till inudstrisajt och en med elnät för att generera vätgas på industrisajt.

Det finns en stor potential för storskalig användning av vätgas i Sverige. Denna vätgas kan produceras och distribueras på olika sätt, till exempel genom egenproduktion hos användarna i anslutning till industrianläggningar eller genom utbyggnad av gasinfrakstruktur. Beroende på hur och var vätgas produceras och hur den integreras med annan infrastruktur i samhället, kommer det samhällsekonomiska utfallet av investeringarna bli olika. I det här projektet är en av de huvudsakliga forskningsfrågorna att bedöma under vilka förhållanden det är mer fördelaktigt att bygga gasledningar än att bygga ut elnätet. 

I fokus för detta projekt är värdekedjorna elektrobränslen (metanol) och fossilfritt stål. För dessa värdekedjor kommer relevanta faktorer som kan påverkas av typen av vätgasproduktion och distribution att identifieras. Till exempel kommer betydelsen av tillgång till syre och användning av överskottsvärme ur ett övergripande systemperspektiv samt potentiella samhällsekonomiska konsekvenser att beaktas. 

Frågeställningar som ska besvaras i det här projektet är bland annat: Hur produceras, lagras och transporteras vätgasen mest optimalt i förhållande till användningen med hänsyn till el, gas och annan infrastruktur? Hur påverkas dessa aspekter av vilken värdekedja som vätgasen ska användas i? Kan olika konfigurationer av en värdekedja och dess integrationsmöjligheter påverka val av lokalisering och om det är mest fördelaktigt med elnät eller vätgasnät för överföring av energi?

Sammanfattning

Projektnamn

Grön vätgas

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1,5 MSEK

Partner

Sweco

Finansiärer

Energiforsk

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Lovisa Axelsson

Kontaktperson

Lovisa Axelsson

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 69 98

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.