Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone visar vägen mot framtidens utsläppsfria transporter

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Ny teknik kommer att testas här och målet är att skapa en helt fossilfri transportzon fram till år 2030.

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Engagemanget och intresset kring Gothenburg Green City Zone är mycket stort och så här långt är ett flertal av stadens bolag och förvaltningar engagerade – Trafik-, Stadsbyggnads- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co. Därtill är Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Svenska Mässan samt Mölndal Stad med flera förvaltningar och bolag samt Johanneberg Science Park engagerade. Och vi vill bli många fler – Gothenburg Green City Zone är en inkluderande satsning där vi välkomnar alla som på olika sätt vill vara med och skapa hållbara lösningar för Göteborgsregionen och ta dem ut i världen.

Syftet med satsningen är att skapa engagemang och samarbetsformer för att kunna utveckla transportlösningar som kan bidra till att alla transporter inom zonen och på sikt även i hela staden blir helt klimatneutrala. Målet är en klimatneutral transportzon i staden till år 2030.

I och med att antalet boende, arbetsplatser, turister och besökare inom detta centrala stråk beräknas öka drastiskt de kommande 10 åren är det en utmaning att skapa effektiva, fungerande transportlösningar som dessutom är klimatneutrala.

Lösningarna kommer att tas fram genom att engagera samarbetspartners i staden, industrin, forskningsinstitut, Högskolor och Universitet samt inte minst medborgarna själva.

Slutresultatet är ett renare, mer hållbart transportsystem för människor och gods, som förbättrar hälsan för stadens invånare - en Grön city zon.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Gothenburg Green City Zone

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

10 år

Partner

Volvo Cars

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Fredrik Cederstav

Kontaktperson

Fredrik Cederstav

Projektledare

+46 70 988 87 54

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sofia Ohnell

Kontaktperson

Sofia Ohnell

Affärsutvecklare

+46 10 228 40 61

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.