Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
GLAD testfordon

GLAD - Godsleveranser under den sista milen med självkörande fordon

Små självkörande eldrivna leveransfordon kan bli viktiga för transporter av varor och gods under den första och sista milen. Fördelarna är transport- och energieffektivitet, men fordonen måste även vara säkra och accepterade i samhället. GLAD-projektet har undersökt hur detta kan uppnås för små självkörande eldrivna leveransfordon.

Efterfrågan på varuleveranser i städer ökar, inte minst på grund av växande e-handeln, och förväntas öka med 78% fram till 2030. Utan åtgärder kan leveransrelaterade koldioxidutsläpp öka från 19 till 25 miljoner ton under de kommande tio åren. Framstegen inom elektrifiering och självkörande fordon beräknas kunna minska utsläppen med upp till 67% år 2030. Små självkörande eldrivna leveransfordon kan bidra till detta genom effektiva och mer hållbara godstransporter under den första och sista milen. 

Det övergripande syftet med GLAD-projektet har varit att utveckla en bred kunskapsbas om förutsättningar, hinder och möjligheter för små självkörande eldrivna leveransfordon och hur dessa kan kan interagera med människor. De huvudsakliga frågeställningarna var:

  • Hur kan människor, som trafikanter och som personal i godsterminaler, förstå och uppleva små självkörande leveransfordon som säkra och tillförlitliga?
  • Vilka tekniska förutsättningar krävs för effektiva och säkra leveranser med små självkörande leveransfordon? ​
  • Vad för typ av fordon kan små självkörande leveransfordon klassas som och vilka konsekvenser kan det innebära?
  • Vilka typer av sista milen-transporter skulle små självkörande leveransfordon kunna utföra och vilka kan ha störst potential?  ​

Under projektet har olika prototyper utvecklats med ett Zbee-fordon som bas för att bl.a. studera fordonets körbeteenden, gränssnitt (HMI) för samverkan med människor, kontroll och övervakning fordonets funktioner. GLAD-projektet har producerat flera intressanta resultat som kan ge nyttig kunskap till industri, myndigheter och forskarsamhället. 

Följande rapporter från projektet är publicerade på DIVA och är öppna att ladda ner:

Sammanfattande rapport: GLAD Godsleveranser under den sista milen med självkörande fordon - sammanfattning av GLAD-projektet/Goods deliveries under the last mile with automated delivery vehicles – a summary

Typical and critical traffic situations with small electric delivery vehicles – indications for future Automated Delivery Vehicles

Use cases and high-level requirements for safe interactions between automated delivery vehicles and human operators in a terminal

Challenges and potential business applications of Automated Delivery Vehicles – a brief overview

Development of self-driving and control room functions and of external HMI for automated delivery vehicles

People’s understanding of external HMI and their experiences of interacting with an automated delivery vehicle in a terminal context

Autonoma leveransfordon – vad är de för sorts fordon och har det någon betydelse?

GLAD-projektet koordinerades av Research Institutes of Sweden (RISE) med Aptiv AB, Combitech AB, Clean Motion AB och Högskolan i Halmstad som projektpartners. Projektet medfinansierades av Trafikverket, samt var associerat till forskningscentret SAFER. 

Sammanfattning

Projektnamn

GLAD

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2.5 years

Total budget

SEK 11 690 000

Partner

Aptiv AB, Clean Motion AB, Halmstad University, Combitech AB

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Mikael Söderman

Senior Forskare

+46 10 228 40 43

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.