Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
GLAD autonomous delivery vehicle (ADV) first prototype

GLAD - Godsleverans under den sista milen med självkörande fordon

Små autonoma eldrivna leveransfordon förväntas förändra transport av varor och gods under den första och sista milen. Fördelarna är ökad transport- och energieffektivitet, men det är också viktigt att dessa fordon är säkra och accepterade i samhället. Säkerhet och acceptans av små autonoma eldrivna leveransfordon står i fokus för GLAD-projektet.

GLAD självkörande leverans fordon
GLAD - en första prototyp av ett självkörande leveransfordon

Efterfrågan på varuleverans i städer ökar i snabb takt, särskilt på grund av den växande e-handeln. En ökning med 78% förväntas mellan idag och 2030. Utan åtgärder kan leveransrelaterade koldioxidutsläpp öka från 19 till 25 miljoner ton under de kommande tio åren. De senaste framstegen inom elektrifiering och autonoma fordon möjliggör minskade utsläpp med upp till 67% år 2030. Små autonoma eldrivna leveransfordon förväntas transformera godstransporter under den första och sista milen. Fördelarna är ökad transport- och energieffektivitet, men det är också viktigt att dessa fordon är säkra och accepterade i samhället.

Syftet med projektet är att utveckla en initial kunskapsbas om effektivitet, säkerhet och upplevelse av små autonoma eldrivna leveransfordon under den första och sista milen i Sverige, och hur man kan skapa en balans mellan dessa tre aspekter ur ett socio-tekniskt perspektiv. Interaktioner med fotgängare, cyklister och förare av konventionella fordon liksom fjärroperatörer, godsmottagare och pålastare kommer att vara i fokus. Forskningsfrågorna är:

  • Vilken funktion förväntas små autonoma eldrivna leveransfordon ha i transportkedjan i Sverige, och vilka applikationsområden har mest potential? Hur behöver affärsmodeller, skatter, policy och incitament utvecklas för dessa applikationsområden?
  • Vad kännetecknar interaktioner med små autonoma eldrivna leveransfordon och vad krävs för att uppnå effektiv, säker och attraktiv varuleverans? Vilka krav ställs på fysisk och digital infrastruktur?
  • Vilka metoder är lämpliga för utvärdering av små autonoma eldrivna leveransfordon i valda applikationsområden med avseende på effektivitet, säkerhet och upplevelse?

För att utforska dessa frågor kommer projektet att använda Zbee-fordon som kommer att anpassas i tre iterationer när det gäller fordonsdesign och körbeteende, gränssnitt (HMI), fjärroperation och flotthantering för att möjliggöra realistiska användarstudier. Projektet kommer att ge unik kunskap till industrin, infrastrukturhållarna, myndigheterna och forskarsamhället och därigenom stärka den svenska internationella konkurrenskraften. Detta säkerställs också genom att koppla en licentiatkandidat till projektet.

Det övergripande målet är att utveckla kunskap som kommer att påskynda införandet av nya effektiva varuleveranser i vårt samhälle och bidra till att uppnå målen för Agenda 2030.

Projektet leds av RISE med Aptiv, Combitech, Clean Motion och Högskolan i Halmstad som projektpartners. Det medfinansieras av Trafikverket och är associerat till forskningscentret SAFER.

GLAD team är multidisciplinärt

Sammanfattning

Projektnamn

GLAD

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2.5 years

Total budget

SEK 11 690 000

Partner

Aptiv, Clean Motion, Halmstad University, https://www.combitech.se, Combitech

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Mikael Söderman

Senior Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.