Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

GEOCOND - Avancerade material för utnyttjande och lagring av geotermisk energi

GEOCOND utvecklar materiallösningar som ska öka prestandan hos geotermiska energisystem och förbättra lagringen av termisk energi. Fokus ligger på nya rörmaterial samt avancerade injekteringsmedel och fasförändrande material (PCM). Experimentella materialoptimeringar varvas med systemövergripande numeriska simuleringar.

Syfte och mål

Syftet med GEOCOND är att kombinera olika teknikområden för att övervinna funktionella, ekonomiska, prestations- och miljömässiga begränsningar av dagens material för geotermiska tillämpningar. GEOCOND tar fram kunskapen, som överträffar den senaste tekniken, för nya hållbara lösningar.

Utmaning

Uppvärmning och kylning av byggbeståndet i EU utgörs till mer än 80 procent av fossila bränslen. Det innebär att byggsektorn har en betydande roll i utsläppen av växthusgaser. Geotermiska energisystem med värmeväxling (Shallow Geothermal Energy Systems, SGES) som bergvärme kan vara ett hållbart alternativ. Det finns dock fortfarande marknadsbarriärer att komma över för att kunna använda tekniken, som höga installationskostnader, låg kunskap om tekniken och olika regler i EU. Vidare har värmelagring i marken (Underground Thermal Energy Storage, UTES) övervägts sedan länge för energilagring av förnybara källor som vind och solenergi, men tekniken är än så länge under utveckling och effektivare lösningar behövs.

Lösning

GEOCOND fokuserar på fyra utvecklingsområden som har en stor inverkan på effektiviteten och därmed kostnaderna som associeras med SGES/UTES:

  • Nya rörledningsmaterial med förbättrad värmekonduktivitet, ökat motstånd mot höga temperaturer och former som gör den energieffektivare och enklare att installera;
  • Nya teknologier som förbättrar de termiska egenskaperna hos borrhål och den omgivande jorden;
  • Användning av nya typer av PCM för att förbättra prestandan hos UTES;
  • Beslutsstödsystem för material som möjliggör en lämplig utformning av geotermiska energisystem.

Effekt

Genom en smart kombination av olika materiallösningar behandlar GEOCOND först och främst förbättringen av installationen och effektiviteten hos SGES och UTES. Effekten kommer bli en minskad installationskostnad med närmare 15 procent, en ökad användning av teknologin med minst 10 procent samt en minskning av  klimatpåverkan på 1800 tCO2/år.

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal Nº 727583

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion