Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gelbildningsegenskaper hos proteiner från Svenska baljväxter

Intresse för produktion av växtbaserade proteinrika livsmedel från svenska baljväxter ökar. Proteingelning är ett viktigt steg i produktion av olika livsmedel. RISE tillsammans med SLU studerar just nu gelbildningsegenskaper hos protein från åkerbönor. Förståelse av de mekanismer som styr proteingelningen är viktig för att designa nya produkter.

Syfte och Mål

Inom Formas projektet 2017-00426 tar vi fram kunskap som kommer att bidra till utvecklingen av nya växtbaserade livsmedel gjorda på lokala råvaror.

Utmaning

Klimatförändring och befolkningstillväxt är utmaningar som leder till ett ökat behov av proteinrika växtbaserade livsmedel som kan produceras lokalt. Det finns en mängd traditionella livsmedel baserade på soja – en utmärkt baljväxt med hög proteinhalt och god smak men med begränsade möjligheter till odling i Sverige. Det är därför intressant att i likande livsmedel istället kunna använda proteinrika grödor som redan idag odlas i större utsträckning i Skandinavien. Ett sådant exempel är åkerbönan som idag odlas på ca 25 000 ha men som främst används som djurfoder.

I projekt för att utveckla Blåmögelost och yoghurt från åkerbönor noterade forskare på RISE att åkerbönan har mycket gemensamt med sojabönan men inte direkt kan ersätta den. Det krävs kunskap om egenskaperna hos just åkerbönan och hur dessa kan styras för att ge ett livsmedel den textur och konsistens som önskas. 

Lösning

Inom projektet undersöks molekylära mekanismer och interaktioner mellan olika proteinfraktioner samt mellan proteiner, fett, fibrer och stärkelse. Utöver det undersöks hur faktorer som temperatur, pH och olika gelningsmedel påverkar gelning och gelegenskaper.

Effekt

Denna kartläggning är av stort värde då grundläggande kunskap om förhållanden och mekanismer för gelning av baljväxtprodukter skulle leda till nya möjligheter för hållbar livsmedelsproduktion, t. ex. växtbaserade - yoghurt och ost. Dessutom kan den nya kunskapen bidra till mer konsumtion av växtbaserade protein därför att minska miljöpåverkan från över konsumtion av animaliskt protein. Det kan även leda till ökad odling av baljväxter, hållbara kvävefixerande grödor som kräver mindre gödsling, samt skapa nya jobb inom svenskt jordbruk och livsmedelssektorn.


Sammanfattning

Projektnamn

Gelbildning hos åkerbönsprotein

Status

Pågående

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2021-12-31

Total budget

3 000 000

Finansiärer

Formas

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
Xinmei Feng

Kontaktperson

Xinmei Feng

Forskare

+46 10 516 69 33
xinmei.feng@ri.se

Läs mer om Xinmei