Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FunCoat – Funktionella ytbeläggningar för mer energieffektiva värmepumpar

Målet med projektet är att minska problem med frost genom utveckling av funktionella ytbeläggningar på värmeväxlarytorna, vilket skulle leda till stora energibesparingar på grund av minskat behov av avfrostning.

Utmaning

Frostuppbyggnad på värmeväxlarytorna i luftvärmepumpar är ett problem i kallt klimat och orsakar driftstopp som kräver avfrostning, vilket kostar mycket energi.

Lösning

RISE har i tidigare forskningsprojekt visat att en viss typ av beläggning på värmeväxlarytorna är fördelaktig, på grund av långsammare frostuppbyggnad och snabbare avfrostning. I detta projekt arbetar vi med att vidareutveckla detta koncept, med målet att förbättra både funktionen och hållbarheten hos beläggningen.

Effekt

Luftvärmepumpar med högre energieffektivitet förväntas i förlängningen leda till ett ökat intresse för dessa som uppvärmningskälla för byggnader, vilket skulle bidra till ett mer hållbart energisystem.

Sammanfattning

Projektnamn

FunCoat

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Utveckling av funktionella ytbeläggningar för mer energieffektiva värmepumpar

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

5 163 213 Kr

Partner

KTH, Danfoss, Nibe, Gränges

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Mikael Järn

Kontaktperson

Mikael Järn

Senior Forskare

+46 10 516 60 68

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.