Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Varje steg i gjutprocessen påverkar resultatet
Foto: Raul Carlsson

Fullständig digital metalltvilling

Projektet etablerar en plattform för långsiktigt byggande av digital tvilling för metalliska materials dynamiska egenskaper genom hela
gjutprocessen, från skrot till komponent.

Projektet sammanställer och bygger vidare på befintlig kunskap, data och erfarenheter från existerande metall-materialdatabaser. Siktet är inställt på att mycket långsiktigt bygga en länk mellan verklig metallindustri och dess digitala tvilling; det metalliska materialets digitala tvilling.

Projektet engagerar nyckelkompetenser inom stål- och järngjutning, inom empirisk gjuteriforskning och försöksuppställning, inom dataanalys och matematisk materialmodellering, inom datamodellering och databasbygge och inom modellering och simulering av materialförändringar genom gjuteriernas processer.

Projektets mål:

  • En fungerande databas som är tänkt som plattform för långsiktigt byggande av metallers digitala tvillingen
  • Konkreta projekt- och utvecklingsförslag riktade till industri och andra relevanta kompetensaktörer för att nyttja databasen och därmed driva utvecklingen vidare.

Sammanfattning

Projektnamn

OMNIMETAL

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning, forskning och utveckling

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

543000

Partner

Kobolde & Partners AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.