Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FRESHER

Floating Solar Energy mooRing

FRESHER-projektets huvudmål är att demonstrera och validera en ny innovativ förtöjningslösning för flytande soluppsättningar, vilket innebär en stegförändring i LCoE och prestanda för solkraften, vilket säkerställer att fler förnybara energienheter kan byggas. Designen är baserad på lärdomar från tidigare tester och kommersiella implementeringar samt erfarenheter från industri- och offshore-sektorn. De specifika projektmålen och förväntade resultaten för FRESHER-projektet är:

Mål 1: Demonstrera en innovativ förtöjningslösning i en flytande PV-park i full skala som är 50% mer kostnadseffektiv jämfört med standardlösningar som gör de flytande solparkerna mer hållbara med lättare tillverkning och installation samt lägre transport- och underhållsbehov

Mål 2: Öka TRL-nivåerna för lösningarna från TRL6 till TRL8 för att göra produktutrullningen för de involverade företagen genomförbar

Mål 3: Öka kunskapen om rörelser och belastningar på förtöjningen i en flytande solpark, väderpåverkan, underhållskrav etc. för att möjliggöra ytterligare förbättringar av förtöjningen och förankring av flytande solparker

Mål 4: Minska riskerna vid planering och genomförande av projekt på grund av större säkerhet om tekniska utmaningar och livslängd.

Mål 5: Demonstrera och validera förtöjningslösningar för kustnära och offshore flytande PV-parker genom att involvera en ny industri och hela dess värdekedja i forsknings- och innovationsprocessen


Sammanfattning

Projektnamn

FRESHER

Status

Pågående

Område

Energi, Klimatanpassning, Maritimt, Sensorik och perception

RISE roll i projektet

Havstester, kommunikationer

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Seaflex, Wavec, ISIGENERE, EDP, EDP CNET

Finansiärer

EMFF

FN:s globala hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser

Projektets webbplats

Johannes Hüffmeier

Kontaktperson

Johannes Hüffmeier

Senior projektledare

+46 10 516 62 44
johannes.huffmeier@ri.se

Läs mer om Johannes