Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie VisaTestNytta - utvärdera tester av välfärdsteknik

Målet med förstudien är att undersöka behovet av ett ny tjänst som ska öka kvalitén på tester av välfärdsteknik och nya arbetssätt. Om ett test är väl förberett och har gett kvalitativa och kvantitativa resultat och beslutsunderlag så ökar det möjligheten med lyckat införande i verksamheter.

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Teknik och nya arbetsätt testas idag runt om i landets kommuner och har också börjat införas. Många vittnar om att verktyg och underlag saknas för att utvärdera kvantitativa och kvalitativa effekter av välfärdstekniken.

Mona Jonsson, e-hälsostrateg och Håkan Cavenius, forskare, på RISE ska tillsammans med Alfred Nobel Science Park göra en förstudie för att kartlägga behov av en tjänst som säkerställer tester med hög kvalitet i projektet VisaTestNytta. 

Vi ska starta med att genomföra en uppdaterad omvärldsanalys för att konstatera vilka verktyg och metoder som finns nationellt i dag för att utvärdera tester. Sedan avser vi göra en behovsanalys hos aktörer som genomför tester av välfärdsteknik.

Det är viktigt att ta hänsyn till flera parametrar för att utvärdera nyttan av välfärdstekniken – att allt inte går att mäta i kronor och ören. Det kan till exempel finnas tekniska hjälpmedel som inte sparar pengar åt en kommun, men som skapar andra värden som att personal och boende blir mindre stressade.

Mål med förstudien

Målet med förstudien är att presentera en behovs- och omvärldsanalys och förslag på en tjänst för att säkerställa kvalitativa tester av välfärdsteknik för nationella aktörer som kan vara intresserade av att äga, förvalta och utveckla en sådan tjänst. Om intresse finns är målet sedan att tillsammans med aktören utveckla en tjänst  med flera nyttor:

  • Att säkerställa att alla förutsättningar är på plats för att genomföra tester av välfärdsteknik
  • Att tillhandahålla verktyg och metoder för att genomföra tester med hög kvalitet
  • Att tillhandahålla forskningsbaserade verktyg och metoder för att utvärdera testerna - både kvalitativt och kvantitativt
  • Rapporteringsfunktion som med hjälp av visualisering levererar ett tydligt resultat och rekommendation om organisationen ska gå vidare efter testet, tex genom att breddinföra någon typ av välfärdsteknik i verksamheten

– Det finns många nationella aktörer som till viss del verkar inom området. Nu gäller det att hitta någon som vill och kan ta ansvar för uppdateringar och support av en tjänst, säger Ingela Ernestam säger Ingela Ernestam på Alfred Nobel Science Park.

Projektet VisaTestNytta pågår till sista juni 2021 och finansieras med en halv miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Förutom Alfred Nobel Science Park och RISE deltar en referensgrupp med deltagare från Örebro universitet och Örebro kommun.

Sammanfattning

Projektnamn

Förstudie VisaTestNytta

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Omvärldsanalys, expertis testning och samhällsnytta

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

500.000 kr

Partner

Alfred Nobel Science Park

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Mona Jonsson

Kontaktperson

Mona Jonsson

Läs mer om Mona

Kontakta Mona
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Håkan Cavenius

Kontaktperson

Håkan Cavenius

Forskare

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.