Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Evenemangsstråket

Förstudie REDIG

Förstudie REDIG lade grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem för evenemangsstråket i Göteborg. Projektet var en del av Gothenburg Green City Zone. I förstudien analyserades logistikflöden från ett antal strategiska aktörer och hur en samlastning av gods kan utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i området.

REDIG Regionala godshubbar. Resultat från förstudien:

 

 • Förstudien svarade på frågor kring nulägesanalys av aktörernas logistiklösningar samt leveranstrafik inom evenemangsstråket, samt hur leveranstrafik kan se ut under 2030+ om inga förändringar i leverans/logistikupplägget görs.

  En viktig slutsats är att det krävs åtgärder som minskar leveranstrafiken, eftersom elektrifiering av fordon inte kan eliminera trängsel och buller som står för den största delen av de samhällsekonomiska kostnaderna.

  Utan förändringar i logistikupplägget och fordonsflottan förväntas de samhällsekonomiska kostnaderna öka med cirka 30%. Förändringar i logistikupplägget kan nås genom ett optimerat trafikflöde, vilket i sin tur kan realiseras genom en gemensam samlastningshubb för små och fragmenterade flöden som kan minska antalet anlöp och därmed fordonstrafiken i området.

   

  Baserat på intervjuer med aktörerna, studiebesök, studerande av underlag, workshops och analys av logistikbehoven, kan det sammanfattas att verksamheterna, utmaningar och logistikbehoven i stort sett är ganska lika.

  En gemensam extern hubb kan frigöra yta hos verksamheterna som kan användas för att skapa nya affärsmöjligheter.

  En möjlighet för att upphandla en tredjeparts logistik- och transportlösning är att bygga ett konsortium där alla aktörer delar på kostnaden för terminalhantering, lagerhållning samt samlastning/samkörning, mm. Det finns stora möjligheter att hitta lösningar för logistikhubb som uppfyller kraven på geografisk närhet och säkra leveranser i trafiksystemet – och det är klokt att anpassa leveranstider för att undvika trängsel.

  Det finns en vilja hos aktörerna att minska transporterna, anpassa sin verksamhet för effektivisering vid mottagning och förvaring, ställa om mot fossilfrihet och på det sättet bidra till den transporteffektivitet som krävs för att nå målet om klimatneutralitet 2030. Det krävs stora förändringar i trafikflödet inom GGCZ och det finns en stor potential att optimera det genom att konsolidera och styra leveranser.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Regionala Godshubbar i Göteborg

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, forskare

Projektstart

Varaktighet

7 mån

Total budget

1 MSEK

Partner

CLOSER, Volvo Technology, Liseberg, Svenska Mässan, Got Event, Göteborg Energi

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Förstudierapport

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Eriksson

Kontaktperson

Anna Eriksson

+46 10 228 40 68

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.