Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie kring klimatresiliensdeklarationer

Klimatförändringar gör att vi inom en snar framtid kommer högre krav ställas på byggnader för att stå emot extrema väder eller temperaturförändringar, och detta kan även påverka hur fastigheter värderas. Vi vill undersöka möjligheter för att skapa ett effektivt system för systematisk värdering av klimatrisker samt effekter på bostadsmarknaden.

Klimatförändring och tillhörande risker skapar stora kostnader i samhället och måste beaktas i såväl stadsplanering som byggprojekt. Hot och effekter uppmärksammas I större utsträckning och påverkar investeringar i framtida projekt samt värdering av existerande tillgångar.

Projektets mål är att genomföra en förstudie som tittar på hur en ”klimatresiliensdeklaration” (KRD) kan skapa:

  • Ett verktyg för bättre värdering och incitament på den finansiella marknaden för byggherrar, fastighetsägare och andra att öka arbete kring klimatanpassning,
  • Graderingar för infrastrukturell klimatresiliens som är enkla att förstå för att jämföra och minska osäkerheter kring försäkringars teckning. I förstudien är fokuset främst på byggnader.

Vi ser framför oss ett system där relevanta aktörer kan agera på en och samma klassificering, liknande existerande energideklarationer. På samma sätt skulle en KRD kunna skapa transparens för investerare, boende och ägare samt skapa bättre underlag för beslutsfattning för alla aktörer.

Projektet samlar multidisciplinära forskare och relevanta behovsägare som representerar den finansiella sektorn, bostadsmarknaden, fastighetsägare, myndigheter och industri för att undersöka om en KRD kan vara en möjlig lösning genom att testa en prototyp. Det förväntade resultatet är en bättre förståelse för konceptet, vilka risker som bör beaktas, nödvändigt underlag för bedömning och förutsättningar för att samla in dessa, möjliga värderingssystem eller index för riskbedömning och -hantering, förslag kring affärsmodeller och effekten på aktörer på marknaden.

Slutrapport: Förstudie Klimatresiliensdeklarationer

FULLTEXT01 (1).pdf (pdf, 1.86 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatresiliensdeklarationer

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

2 106 000

Partner

Danske Bank, Gävle Kommun, Hypoteket, IF, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mäklarsamfundet, SBAB, Svensk Försäkring, SEB, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Trygg Hansa

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Niklas Thidevall

Kontaktperson

Niklas Thidevall

Senior forskare/Rättslig expert

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karolina Vikingsson

Kontaktperson

Karolina Vikingsson

Projektledare

+46 10 516 55 37

Läs mer om Karolina

Kontakta Karolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.