Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Matbanken redistribution av livsmedel

Förebyggande av livsmedelssvinn och ökade samhällseffekter

Sveriges Stadsmissioner och RISE har blivit beviljade medel från Vinnova för att utforska förutsättningarna för en konceptdesign för ett digitalt registreringssystem för redistribuerat överskottslivsmedel. I projektets referensgrupp finns än så länge representanter från Lidl, Axfood, SRS, GS1 Sweden och Why Waste.

Matbanken donerat mat i Stockholm

Projektet består av genomförandet av en förstudie som ligger till grund för att utveckla en systemlösning för registrering av donerad mat. Syftet är att säkerställa produktspårbarhet, kommunikation mellan olika aktörer i kedjan, och att identifiera nyckeltal för att mäta effekten av redistribution. Utmaningar är att hitta gemensamma förutsättningarna för att möjliggöra spårbarhet samt effektmätningar av donerade livsmedel till social verksamheter baserat på olika behov hos aktörer i kedjan. 

Med tanke på de stora resurserna som investeras i livsmedelsproduktionen och konsekvenserna för miljön i både Sverige och resten av världen, är det viktigt att livsmedlens fulla potential kommer till användning. Därför ska mat, som är producerat som människoföda i första hand ätas av människor. Detta kan ske inom ett cirkulärt livsmedelssystem där redistribution prioriteras förre djurmat eller biogas. Redistribution bidrar också till social hållbarhet, genom att människor i socialt eller ekonomiskt utsatta livssituationer får tillgång till billig eller gratis mat, och ofta erbjuds arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden i de sociala företag som tar hand om överskottsprodukterna. Det bidrar till miljömässig hållbarhet genom att ge livsmedelsbranschen en kanal för sitt potentiella svinn och bidrar samtidigt till att ge företagen en bättre bild av volymer och kvalitén på svinnet i den egna värdekedjan. Ökad redistribution kan också leda till jobb genom etableringen av flera ekonomiskt hållbara sociala företag som t.ex. Matmissionen-butiker eller restauranger. Kännedom om dessa kan även leda till att man som konsument börjar reflektera över sin egen roll och ansvar avseende matsvinnsproblematiken.

Genom att samarbeta med ideell sektor har livsmedelsföretagen möjlighet att hantera sitt livsmedelsöverskott på ett hållbart sätt och samtidig bidra till att människor tar sig ut på arbetsmarknaden, och att människor i utsatthet får tillgång till mer mat och ekonomiska besparingar, och kan på så sätt bidra till båda social och miljömässig hållbarhet. Detta är något Livsmedelsföretagen också har fördel av att lyfta fram i den årliga hållbarhetsredovisningen.  

Den övergripande ambitionen är att utveckla en systemlösning som är kompatibel med befintliga system som används av livsmedelsbranschen och som matchar branschens, myndigheters och ideell sektors krav och förväntningar. Förstudien är ett led i ett större Postkod finansierat projekt där Sveriges Stadsmissioner jobbar med utveckling av metoder, samarbeten och finansieringsmodeller för ökad redistribution av överskottslivsmedel.

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära livsmedel - mat ska ätas

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Forskning och systemutveckling

Projektstart

Varaktighet

November 2018 till juni 2019

Partner

Stockholms Stadsmission

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion