Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Förjupad analys av plast i hushållensa restavfall

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall

Vilken klimatpåverkan har avfallsfraktioner innehållande plast, exempelvis plastförpackningar eller textilier i hushållens restavfall?

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast med avseende på bl.a. andelen fossilt respektive biogent kol, polymertyp samt innehåll av farliga och oönskat material.

Med denna ökade kunskap är förhoppningen att projektet och dess resultat kommer att bidra till ett bättre underlag till beslut för vilka åtgärder såsom CCU, kemisk återvinning eller eftersortering följt av mekanisk återvinning som ska prioriteras för att möta process- och tillverkningsindustrins behov av återvunna polymerråvaror med önskad kvalitet och spårbarhet.

Rapport

Sammanfattning

Projektnamn

Fördjupad analys av plast i hushållens

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projekledare och deltagare.

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

1,05 MSEK

Partner

Göteborg Stad, Renova, Stenungssunds kommun

Finansiärer

Klimatledande Processindustri, Avfall Sverige, Renova utvecklingsfond

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Mar Edo

Kontaktperson

Mar Edo

Läs mer om Mar

Kontakta Mar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.