Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvigor som ligger i grupp på bete
Foto: Frida Petters

Flexibel betesdrift med virtuella stängsel för ökad biologisk mångfald

För att Sverige ska kunna leverera gällande miljömålet om Ett rikt odlingslandskap och samtidigt upprätthålla produktion och lönsamhet i lantbruket, krävs nya verktyg för en mer flexibel och effektiv betesdrift. I projektet kommer virtuell stängselteknik testas för riktad naturvårdsskötsel av naturbetesmarker med hjälp av nötkreatur och får.

Virtuella stängsel, en teknik där betesdjuren hägnas in digitalt med hjälp av GPS-halsband, har stor potential att bidra till att öka antalet betande djur och intresset för tekniken är stor. I det här projektet bygger vi vidare på det arbete vi påbörjade under 2022, då tekniken testades för första gången i Sverige på både nötkreatur och får. Resultaten visade att djuren snabbt lärde sig att associera ljud med en virtuell stängselgräns, att de anpassade sin vistelseyta utifrån gränserna och att det därmed var möjligt att styra betestrycket enbart med hjälp av en knapptryckning i telefonen.

Utifrån kunskaperna från förra sommaren går RISE tillsammans med SLU Ekologicentrum vidare med att undersöka den praktiska tillämpningen för riktad och effektiv naturvårdsskötsel. Under tre år kommer projektet att genomföra test av olika betesscenarion för naturvårdsinsatser med nötkreatur och får i olika typer av marker och besättningar. Målet är att visa på praktiska tillämpningar för virtuell stängselteknik och hur den kan nyttjas och användas på bästa sätt för olika naturvårdsmål i varierande gräsmarkstyper. Vi tror att flexibel betesdrift med virtuella stängsel har potential att bli ett praktiskt verktyg för skötsel av marker med höga naturvärden. 

Projektets kontaktperson för Instutitionen för ekologi på SLU är forskare Matthew Hiron.

Sammanfattning

Projektnamn

Virtuella stängsel - biologisk mångfald

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 090 340

Partner

Matthew Hiron, forskare på Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Projektmedlemmar

Frida Petters

Kontaktperson

Frida Petters

Projektledare

+46 73 070 57 10

Läs mer om Frida

Kontakta Frida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.