Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Coronavirus

Fler nationella standardmetoder för hygienisering

Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering

För att kunna avsätta stall- eller biogödsel på en större marknad måste materialet hygieniseras för att förhindra
smittspridning. Svenska anläggningar har idag valet mellan att använda en av två standardmetoder (70 °C i 1 h resp.
52 °C i 10 h) eller genomgå en kostsam valideringsprocess för att kunna använda alternativa parametrar. Genom att
bädda för etablering av fler godkända nationella standardmetoder för hygienisering bidrar projektet till bättre
lönsamhet i hanteringen av stall- och biogödsel. Genom omvärldsanalys, intervjuer, litteraturstudier och laborativa
studier tar vi fram förslag på minst 5 nya metoder som uppfyller lagstadgade krav för hygienisering. Jordbruksverket
som ansvarig myndighet är knuten till projektet via referensgruppen, vilket ger bra förutsättningar för en praktisk
etablering av föreslagna metoder.

Sammanfattning

Projektnamn

Fler standardmetoder för hygienisering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2,8 MSEK

Partner

Josefine Elving, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet

Finansiärer

Stiftelsen JTI, Avfall Sverige

Koordinator

Projektmedlemmar

Daniel Tamm

Kontaktperson

Daniel Tamm

Senior projektledare

+46 10 516 69 75

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.