Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Tillverkande företag som vill gå över till cirkulära affärsmodeller, som funktionsförsäljning, kommer att se effekter på balansräkning och kassaflöde som kräver nya finansieringslösningar. Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare - snarare än hinder - för övergången.

Projektet kommer att kartlägga, dels vilken roll finansiering spelar för små och medelstora tillverkande företags (SMF) övergång till cirkulära affärsmodeller – som hinder och möjliggörare – och dels kartlägga hur finanssektorn ser på cirkulära affärsmodeller i termer av riskbedömning, värdering, avkastningskrav och långsiktighet.  

Vi gör detta i samarbete med tillverkande företag och bankfinansaktörer. Metoden är framför allt intervjustudier med tillverkande och säljande SMF:er, och med ett antal banker, i Sverige och Europa. Vi kartlägger också hur finansiering generellt löses i tillverkande industri idag. Sammantaget kommer detta att ge dels ett antal typfallsstudier över de tillverkande företagens utmaningar, och dels en kartläggning av bankernas syn på finansiering av cirkulära affärsmodeller, varifrån vi kan förstå nya möjligheter, begränsningar och roller för finanssektorn i stort.

Ur både den finansiella- och tillverkande sektorns perspektiv finns stora fördelar och potentiella affärsmöjligheter med att vara tidigt ute och skapa innovativa lösningar för behoven som uppkommer med de nya affärsmodellerna i tillverkande industri. Båda sektorerna befinner sig i en brytningstid när gamla sätt att tjäna pengar och värdera tillgångar och risk utmanas av nya affärslogiker och ny teknik som innebär nya former att utveckla, producera, leverera, ta betalt mm.

Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet.

Slutrapport och White paper med kortfattade resultat och rekommendationer

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär finansiering

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

19 månader

Total budget

2 427 200 SEK

Partner

Kinnarps AB, Modul-System AB, Clean Motion AB, Sparbanken Sjuhärad AB, Ekobanken , JAK-bank, Susanne Olofsson (underkonsult), Thomas Polesie (underkonsult)

Finansiärer

Vinnova, Innovationer för ett hållbart samhälle 2017

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.