Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EXCITED – Enabling Xr Creation In ThE inDustry

Syftet med projektet är att göra det lättare för företag att implementera XR. Detta åstadkommer vi genom att ge företagen förståelse för de XR-verktyg som finns samt hjälpa företagen skapa en vision för hur XR kan användas.

Teknikerna AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality), tillsammans benämnt XR (eXtended Reality), är inte längre något nytt och främmande utan verktyg många industrier börjat intressera sig för. Användningen av, och marknaden för, AR och VR spås fullkomligt explodera inom de kommande åren och det finns stor potential för processindustrin att nyttja tekniken för såväl utbildningssyfte som produktutveckling och effektivisering av produktion. Detta ger stora möjligheter till nya innovationer, kostnadsbesparingar, minskade risker och minskad miljöpåverkan.

Redan idag används tekniken inom industrins säljprocesser för att undvika att transportera stora produkter till mässgolv och kundmöten, samtidigt som möjligheterna med 3D-visualisering ger ökad förståelse och därmed bättre grundade investeringsbeslut. I genomförbarhetsstudien MAXAT kunde vi tydligt se att industrin har stort intresse av XR men saknade information och kunskap om hur de ska använda XR effektivt i längden, hur det passar in i företagets strategi och hur kundernas efterfrågan på XR kan mötas.

I EXCITED vill vi skapa förutsättningar för företag att komma igång med en XR-implementation som passar det specifika företaget. För att identifiera en hållbar arbetsmetod samlar vi i ett första steg in information om olika XR-verktyg och undersöker hur de bäst möter industrins förutsättningar. I nästa steg initierar projektet implementeringen av XR inom företaget med en utbildningsinsats och orientering i tekniken. När denna nya information möter industriföretagens vetskap om interna behov och utmaningar kan koncept och en konkret XR-vision tas fram. Metodiken är generaliserbar och kan tillämpas på alla industriföretag som är intresserade av XR, för att skräddarsy sin egen vision.

I projektet ämnar vi också skapa ett virtuellt showroom med flera demonstratorer av XR i en processindustriell miljö samt utveckla en checklista som tydliggör hur XR-implementationer kan designas, beställas, integreras och rullas ut i en processindustriell miljö.

Leverabler från EXCITED

Sammanfattning

Projektnamn

EXCITED

Status

Avslutat

Region

Region Västmanland

RISE roll i projektet

Projektledning, forskning

Projektstart

Varaktighet

27 månader

Total budget

3 000 000 kr

Partner

Tetra Pak, byBrick Interface, Ericsson, Komatsu Forest, ABB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Per Lundén

Kontaktperson

Per Lundén

Projektledare

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.