Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
förändring, utveckling

Evidens och implementeringsstöd för digital metodologi inom vård och omsorg

För att RISE ska accelerera sitt bidrag till den nationella strategin vision e-hälsa 2025 genomförs projektet med syftet att undersöka mekanismer för ökad kvalitet, trygghet och effektivitet inom vård och omsorg genom att strukturera evidens så att möjligheten för rätt digital metod i rätt sammanhang ökar och därigenom accelerera implementering.

Den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården har skapat ett stort behov av forskning kring hur välfärdsteknik och digitala vård och omsorgstjänster påverkar vården och omsorgens kvalitet, utformning, tillgänglighet med mera. Trots det stora intresset från både aktörer, beslutsfattare och akademiker är forskningsunderlaget kring dessa frågor begränsat. Då nya digitala verktyg som förändrar de digitala och fysiska vård och omsorgstjänsterna och processerna hela tiden utvecklas är akademin för långsam utan agil applicerad evidensforskning behövs. Att teknologin är avgörande skapar även det utmaningar inom akademin då forskningen inom lärosätena oftast saknar multidisciplinär ansatts.

Vad gäller systemeffekter på både makro och mikro-nivå av digitala vård- och omsorgstjänster är det vetenskapliga underlaget idag mycket litet. Det är dessvärre svårt att överföra internationell forskning till svenska förhållanden, då utformningen av sjukvård och omsorg i allmänhet och skiljer mycket mellan olika länder. Införandet av välfärdsteknik i Sverige idag är mycket fraktionerat och erfarenheter kring dessa insatser saknar nationell disseminering. Detta leder till en stor brist i strukturerat evidensskapande som i sin tur gör att implementeringsstöd och processer för det digitalt transformativa är svåra att utarbeta.

Syfte med projektet är att undersöka mekanismer för ökad kvalitet, trygghet och effektivitet inom vård och omsorg genom digitaliseringens transformativa kraft.

Projektet har som effektmål att förstärka den strukturerade evidensbasen så att möjligheten för rätt digital metodologi i rätt sammanhang ökar och därigenom accelereras implementeringstakten. 

RISE som nationell aktör har en möjlighet att skapa ett nationellt perspektiv som blir unikt. Följande konkreta effektmål ses:

  • Sätta en strukturerad nationell evidensbas som efterfrågas av både offentliga såsom privata aktörer kring digitala vård och omsorgstjänster i relation till traditionell vård och omsorg
  • Skapa en plattform för ytterligare forskning och affärsmöjligheter tillsammans med enskilda aktörer eller konsortier kring mer specifika utmaningar
  • Skapa ökad kvalitet och trygghet för både profession och patient/brukare i användandet digital metodologi
  • Nya mekanismer, processer och effektlogik för att lättare integrera vård- och omsorg kring digital metodologi.
  • Accelererad implementering
  • Intern multidisciplinär kunskapsuppbyggnad i samklang med avnämare för ett brett, konkurrenskraftigt och framtids säkrat erbjudande från RISE där 3 divisioner är involverade (Digitala System, Säkerhet och Transport samt Samhällsbyggnad).

Utvecklingsprojektet har följande projektmål:

  • Sammanställa och beforska den impact som skapas av användandet av välfärdsteknologi inom omsorgen samt hur det påverkar hela patienten och brukarens vård och omsorgssituation. Detta med en nationell ansatts.
  • Skapa en effektlogik kring integrering av vård och omsorg med digital metodologi och teknologi. Effektlogiken tar avstamp i mekanismer för strukturerad implementering.
  • Kvalitetssäkrade mätningar hur upplevelser, trygghet och kvalitét av digitala vård och omsorgstjänster i jämförelse av traditionell vård och omsorg.
  • Skapa effektlogik kring ersättning och finansieringsmodeller för att accelerera användandet av digital metodologi. Detta kan ske genom sk. Utfallskontrakt.

Sammanfattning

Projektnamn

Evidens och implementeringsstöd

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 750 000

Finansiärer

RISE

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Isis Amer Wåhlin

Kontaktperson

Isis Amer Wåhlin

Senior Expert

+46733866444

Läs mer om Isis

Kontakta Isis
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.