Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Enhanced Auditory Reality Scout

Detta projekt undersöker och demonstrerar hur ljudinteraktion och digitalisering kan öka tillgänglighet och användarupplevelse av delade mobilitetstjänster. Syftet är att öka trafiksäkerhet, effektivitet och nyttjandegrad av tjänsterna oavsett individuella förutsättningar.

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en demonstrator som visar hur guidande ljud kan nyttjas i framtida mobilitetstjänster i olika typer av användningsfall. Demonstratorn utvärderats i en realistisk miljö med användare med olika typer av funktionsförutsättningar. Projektet kommer även ta fram de systemarkitekturskrav krävs för att realisera en produkt som bygger på projektets resultat. 

Utmaning

Autonoma fordon tillsammans med delade och kombinerade mobilitetstjänster är starka trender, men som ofta lägger ett större ansvar på resenären att planera och genomföra sin resa på egen hand. Bristen på mänsklig interaktion, exempelvis med en förare, riskerar att försämra användarupplevelsen och därmed acceptansen, samt, än värre, att försvåra nyttjandet för grupper med funktionsvariationer. I detta projekt undersöker vi hur ljud kan överbrygga dessa problem med digitalisering, samt ljud- och interaktionsdesign. 

Lösning

Projektet kommer utveckla en hörlursbaserad prototyp med 3D-ljud som kan guida användaren och förhöja användarupplevelsen i alla delar av resan, från det att en transport har bokats tills att användaren når en destination. Arbetet ska besvara följande övergripande frågor: 

  • Vilka är de typiska användningsfallen för mobilitetstjänster och relaterade appar där guidande ljudinteraktion är mest fördelaktigt?
  • Hur ska ljudinteraktionen utformas för att vara maximalt guidande och säker och samtidigt icke-påträngande, intuitiv och behaglig?
  • Hur kan en systemarkitektur se ut för att möjliggöra projektets användningsfall, och vilka ytterligare krav ställs för att skala upp till en produktionsmiljö?

Lösningar kommer utvecklas för en bred allmänhet, men med ett särskilt fokus på personer med synnedsättning. Arbetet kommer inrikta sig på olika typer av användarscenarion. Minst ett scenario kommer fokusera på en resa till en besöksnäring. I detta scenario kommer projektet utforska hur besöksnäringens tjänster kan vävas samman med transporten i nya typer av värdefulla och positiva upplevelser.

Effekt

Projektet ska göra delad mobilitet mer attraktiv och säker så att fler kan och vill använda tjänsterna i framtiden. Detta kommer bidra till effektivare resursanvändning, samt minskad trafikbelastning och klimatpåverkan. Projektet kommer även bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller för inkluderande mobilitetstjänster. Tjänster som fokuserar på att stötta användaren under resan och som skapar en bättre upplevelse inför ankomst till destinationen eller nästa transportslag.

Sammanfattning

Projektnamn

EARS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

7 346 408 kr

Partner

Ictech, Polar Print, Arctic Bath, Volvo Personvagnar

Finansiärer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.