Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kretslopp med ensilering
Foto: Robin Kalmendal

Engineering Nutritious Seafood by-products to Improve Local Aquaculture Growth

ENSILAGE har som mål är att undanröja de hinder som gör att biprodukter från svensk industriell beredning av fisk och skaldjur idag inte förädlas och återförs till livsmedelskedjan på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Syfte och mål

ENSILAGE syftar till att skapa full valorisering av svenska sjömatsbiprodukter och återföra biprodukterna till livsmedelskedjan på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt genom produktion av en fiskfoderråvara.

Utmaning

Över hela världen ger industriell beredning av fisk och skaldjur upphov till enorma mängder biprodukter. Dessa består av bland annat av ryggben och huvuden med högt näringsvärde. Biprodukter är trots detta betingade med ett lågt värde, och betraktas som ofta avfall eller i bästa fall som fiskmjölråvara. Till ensileringsprocessen kan flera tekniska problem kopplas, så som oavsiktlig nedbrytning av viktiga och värdefulla näringsämnen, härskning och uppkomst av potentiellt skadliga ämnen. 

Lösning

ENSILAGE skall möjliggöra användningen av en alternativ metod som är enkel och mild, ensilering, för att tillvarata värdet i biprodukter från fisk och skaldjur i Sverige. Kunskap i form av val av råmaterial, hantering av råvaran och inverkan från olika processparametrar skall tas fram i projektet för att optimera processen och ta fram en högvärdig foderråvara. Praktiska aspekter såsom torkning av produkten och dess användning i foder till hållbart odlad fisk ska undersökas. Även kommersiella förutsättningar såsom marknadspotential och regelverk skall studeras.

Effekt

ENSILAGE skall generera ny, tillämpbar kunskap som möjliggör nya värdekedjor, industriell symbios, ökade intäkter, nya lokala företag och investeringar och minskad miljöpåverkan. Andra förväntade effekter är nya samarbeten från tvärdisciplinär forskning och gemensam utveckling mellan universitet, forskningsinstitut, myndigheter och näringsliv.

Sammanfattning

Projektnamn

ENSILAGE

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare samt arbetspaketsledare samt utveckling av nya torkningsmetoder.

Projektstart

Varaktighet

2020

Total budget

8,6 miljoner

Partner

Chalmers tekniska högskola - Livsmedelsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för husdjurens utfodring och vård , Renahav , Linkan Feed Ingredients AB, LiqTech Int. A/S, Agrilogik AB, Ircon Drying Systems AB, Sotenäs kommun, Chalmers tekniska högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Rena Hav AB, Linkan Feed Ingredients AB, LiqTech Int. A/S, Agriologik AB, Ircon Drying Systems AB, Sotenäs kommun

Finansiärer

Startsida Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

14.Hav och marina resurser
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Sophia Wassén

Kontaktperson

Sophia Wassén

Forskare

Läs mer om Sophia

Kontakta Sophia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.