Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energifattigdom - doktorandprojekt

Energifattigdom är ett relativt nytt begrepp i Sverige och behöver kartläggas konceptuellt, geografiskt och i policy. Detta projekt tar avstamp i tidigare forskning i gruppen som jobbat med byggnadsbeståndsanalys på RISE för att kartlägga energifattigdom i Sverige, som stöd för svenska myndigheter så väl som akademiskt bidrag. 

Sverige har tidigare haft låga energikostnader och mestadels varmhyra i flerbostadshusbeståndet, och med en relativt stark socialpolitik har myndigheterna inte sett ett behov av att skilja energifattigdom från andra former av fattigdom. Men i takt med att energipriserna av en rad olika anledningar har skjutit i höjden under de senaste två åren har energifattigdom blossat upp som ett viktigt område både för svenska myndigheter och inom forskningen.

Jenny von Plattens doktorandprojekt (mellan RISE och LTH) undersökte delvis energifattigdom. Det finns dock flera nya forskningsfrågor som behöver besvaras i relation till energifattigdom i Sverige. Detta nya doktorandprojekt tar avstamp i följande forskningsfrågor:

 1. Kartläggning av energifattigdom
  • Hur bör energifattigdom mätas?
  • Vilka geografiska, tekniska och juridiska förhållanden (varierande energikostnader, varierande uppvärmningssystem och kallhyra i flerbostadshusbeståndet) föreligger?
  • Hur relaterar energifattigdom till andra typer av fattigdom?
 2. Policyöversikt
  • Vilka risker finns det för avstängningar / kan man skydda från avstängningar?
  • I vilken mån skyddar lagar och riktlinjer de som har det allra sämst? Elprisstöden som varit/är, hur väl har de träffat?
 3. Hur kan resultaten av forskningsfråga 1 och 2 översättas till ett evidensbaserat beslutsunderlag för underlag för policyutveckling inom myndigheter?

Sammanfattning

Projektnamn

Energifattigdom

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinering och utförande

Projektstart

Varaktighet

4 års doktorandtid

Total budget

4000 000 kr

Partner

Malmö Universitet

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.