Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ENACTEST: European iNnovation AllianCe for TESting educaTion

ENACTEST är ett ERASMUS+ 3-årigt europeiskt projekt med syfte att minska klyftorna och bristande överensstämmelse mellan färdigheter i testutbildning utifrån tre nyckelaktörers perspektiv: studenter, industri, och akademi.

Att testa programvara är mycket viktigt, men om det inte genomförs väl, resulterar det i problematiska och felaktiga programvaror. Orsaken härrör från en bristande överensstämmelse mellan kompetenser mellan vad som behövs i industrin, elevernas inlärningsbehov och hur testning för närvarande lärs ut vid högskolor och yrkesutbildningar. Målet med ENACTEST-projektet är att identifiera och designa sömlösa undervisningsstrategier för testning tillsammans med material som är anpassade till industrins och lärandebehov.

För att representera hela den socioekonomiska miljö som kommer att dra nytta av resultaten består detta projektkonsortium av 9 partners: 4 HE, 1 VET, och 4 SME. Huvudaktiviteterna är relaterade till forskning i kognitiva modeller för inlärningstestning, identifiering av industribehov av testning för utbildnings- och kunskapsöverföringsprocesser, design och utveckling av undervisningstestkapslar inklusive instruktionsmaterial som tar hänsyn till de kognitiva modellerna för studenter och industrins behov, och valideringen av de undervisningstestkapslar som utvecklats under projektet.

Vi förväntar oss att designa, utveckla och validera minst 10 pedagogiska testkapslar under projektet, som enkelt kan integreras i läroplanerna för partners och industriprocesser. Detta kommer att förbättra elevernas inlärningsprestanda och förbättra deras testfärdigheter eftersom de blir allt viktigare i digitala jobbprofiler på hela arbetsmarknaden. På sikt kommer detta att förbättra kvaliteten på den mjukvara som vårt digitaliserade samhälle förlitar sig på. Dessutom förespråkar vi att om resultaten från ENACTEST-projektet används under åren i yrkesutbildningar, högskolor och små och medelstora företag som fortsätter att förbättra testutbildningen, kommer antalet personer som drar nytta av projektet att vara oberäkningsbart.

Sammanfattning

Projektnamn

ENACTEST

Status

Pågående

Region

Region Västmanland

RISE roll i projektet

Deltagare, task leader

Projektstart

Varaktighet

3 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
Mehrdad Saadatmand

Kontaktperson

Mehrdad Saadatmand

Senior Researcher

+46 72 569 59 56

Läs mer om Mehrdad

Kontakta Mehrdad
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.