Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En reversibel färgningsprocess för återvinning av textilier

Målet med projektet är att ta fram en effektiv På-Av metod för färgning av bomullstextil med hjälp av fördelaktiga tensider och industriellt relevant hydrofobisk färg. Att på ett hållbart sätt både kunna färga och avfärga bomull är av stor vikt för en fungerande återvinning. Projektet innebär ett viktigt steg mot en komplett återvinningsteknik.

Syfte och mål

Målet med det här projektet är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ta fram lösningar för kemisk bomullsåtervinning med fokus på avfärgning.

Utmaning

Den för miljön kostsamma produktionen av nya textilier, särskild bomull, tillsammans med de stora volymer textil som slängs i brist på återvinningsmöjligheter, är ett stort orosmoln. För att nå ett hållbart samhället krävs nya effektiva textilåtervinningsprocesser. Avfärgning är idag en stor utmaning eftersom befintliga färgningsmetoder syftar enbart till hög färghärdighet utan hänsyn till kommande återvinning.

Lösning

I projektet skall en hållbar På-Av teknik för färgning av cellulosabaserad textil utvecklas, genom miljömässigt fördelaktiga tensider och industriellt relevant hydrofobisk färg. På-funktionen innefattar ett selektivt val av tensidhuvud för att kontrollera laddning av färgpartiklar på cellulosafibern. Av-funktionen garanteras genom introduktion av en kemisk bindning som kan klyvas på beställning, först vid återvinning. Efter utvärdering av relevanta tensider med kapacitet att både effektivt fördela pigment och starkt binda till cellulosafibern, kommer robustheten hos metoden mot tvättning utvärderas på bomullstextilier.

Effekt

Projektet kan stark påverka den globala textilindustrin genom att revolutionera färgningsprocessen Introduktionen av På-Av teknologin skulle innebära en effektiv och viktig lösning till världens behov av kemiska återvinningsprocesser, som stänger cykeln och återskapar värdet på vårt textila avfall.  


Sammanfattning

Projektnamn

DyeTex

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2015-01-01 – 2019-06-30

Total budget

5 148 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Marie Syrén

Kontaktperson

Marie Syrén

Projektledare

Läs mer om Marie

Kontakta Marie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.