Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En mötesplats för startups, industri och investerare inom livsmedel.

Eventet sammanför startups, industri och investerare inom livsmedelsområdet. Syftet är att stimulera till samverkan och affärsmöjligheter mellan parterna för att skapa till en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelsbransch.

Syfte och mål

Övergripande syfte med eventet är att:

  • Bidra till kommersialisering av innovativa livsmedelsidéer
  • Attrahera investeringar till Sverige och livsmedelsbranschen
  • Synliggöra Sveriges styrka inom livsmedelsbranschen
  • Öka attraktionskraft och synlighet gentemot omvärld via deltagande investerare/industri etc
  • Synliggöra startups behov och visa på möjligheter med industrisamarbeten och tillväxtkapital
  • Synliggöra livsmedelbranschen gentemot investerare och öka förståelse för branschen
  • Inspirera industrin kring möjligheterna som är förknippade med startups och extern innovation
  • Skapa kontaktytor för tillväxt, mötesplats

Utmaning

Eventet verkar i linje med livsmedelsstrategins vision om en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelsbransch. Samhällsutmaningar inom klimat och folkhälsa är viktiga delar i arbetet med eventet och där branschens startups utgör en viktig injektion av hållbara koncept in mot industrin att samverka kring.

Lösning

Att synliggöra de deltagande parternas behov och stimulera till samtal för att tillsammans åstadkomma hållbar förändring.

Effekt

Skapade kontaktytor, initierade samarbeten, investerade medel mm


Sammanfattning

Projektnamn

Food Venture Sweden

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-2019

Partner

Business Region Göteborg, Livsmedelsföretagen, GU Ventures, Livsmedelsacceleratorn, Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Elén Faxö

Kontaktperson

Elén Faxö

Projektledare

+46 10 516 67 27
elen.faxo@ri.se

Läs mer om Elén